Σεμινάριο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

kentro2

 

Σεμινάριο για την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα διεξαχθεί Τρίτη 19 Ιουλίου 2011 (09:30 – 17:00) στο Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL , Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους στο να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα… να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους και να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ’ ευθείας στις Βρυξέλλες.

Επίσης, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ταχύτητα και αξιοπιστία, να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό εξωτερικό έλεγχο της Ε.Ε. και τέλος να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην πράξη ο εμπλεκόμενος και τις προσφορότερες στρατηγικές/τεχνικές πρόληψής τους

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Στελέχη επιχειρήσεων (οικ/κους δ/ντες, υπεύθυνους διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων), ΟΤΑ, ΜΚΟ, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ, συμβούλους επιχειρήσεων, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A. Υποβολή πρότασης έργου Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων – Στρατηγική επιλογής προσκλήσεων Αναζήτηση εταίρων Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας πρότασης Κατάρτιση προϋπολογισμού Συγγραφή πρότασης Υποβολή πρότασης Β. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση έργου Υποβολή εκθέσεων Συναντήσεις Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου Γ. Οικονομικοί έλεγχοι Εσωτερικός οικονομικός έλεγχος Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος Προετοιμασία για τους ελέγχους Αποτελέσματα ελέγχου Δ. Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Οργάνωση υλικού Ενημέρωση/Προώθηση/Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ε. Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Ανοικτές Προσκλήσεις

Εισηγητής: Δόικος Παύλος, ο οποίος έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α. και Σουηδία και εργάζεται ως σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Είναι Συγγραφέας του βιβλίου “ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” , το οποίο σύντομα θα μεταφραστεί και στην Αγγλική.

 Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίνα Βλαχαΐτη Τηλέφωνο επικοινωνίας:210.62.15.220