Αλλοι 500 κάδοι κομποστοποίησης στην Παλλήνη

kompost

Αλλους 500 κάδου κομpοστοποίησης αποφάσισε να προμηθευτεί ο καλλικρατικός Δήμος Παλλήνης (Παλλήνη Γέρακας Ανθούσα) μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη δοκιμή στον Γέρκακα.
Το 2010 όταν δήμος Γέρκακα ήταν αυτόνομος είχαν διανεμηθεί στους πολίτες του 200 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. Το πρόγραμμα σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετοχής του κόσμου όσο και από απόδοσης. Από μετρήσεις που έγιναν βρέθηκε ότι τα απορρίμματα μειώθηκαν κατά 50% σε όσους υλοποίησαν το πρόγραμμα.
Ετσι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης συνεχίζοντας το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης που ήδη είχε ξεκινήσει στον πρώην Δήμο Γέρακα το 2010.
Πολύ σημαντικό είναι να θυμίσουμε ότι με νόμο έχει θεσπιστεί ο καταλογισμός των προστίμων που επιβάλλονται στην Ελλάδα στους δήμους που είναι υπαίτιοι γι αυτά.
Πρόσφατα λοιπόν αναρτήσαμε στο myota.gr την απειλή επιβολής προστίμου στην Ελλάδα για την μη προώθηση της ανακύκλωσης. Ισως λοιπόν ο δήμος της Παλλήνης αποτελέσει εξαίρεση όταν το επικείμενο πρόστιμο επιβληθεί σε όλους σχεδόν τους δήμους της Ελλάδας.