Βροχή οι προσφυγές στο ΣτΕ για το ΠΔ της προστασίας του Υμηττού

imittospd

 

 

Με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας αντιδρούν οι δήμοι Κρωπίας, Παιανίας και Ηλιουπόλεως για το ΠΔ που αφορά στην προστασία του Υμηττού. Ήδη, έχουν αναθέσει την υπόθεση σε γνωστή δικηγορική εταιρεία να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά του νέου ΠΔ, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως και δεκάδες πολίτες που θίγονται από το ΠΔ έχουν αναθέσει στην ίδια εταιρεία την υπόθεσή τους. Υποστηρίζουν ότι «το κράτος θεσπίζοντας μέτρα για την προστασία του Υμηττού δέσμευσε, με την πραγματική και τη νομική έννοια του όρου, εκατοντάδες ιδιοκτησίες χωρίς να συντρέχει ορισμένος λόγος δημοσίου συμφέροντος.

Οι ιδιοκτησίες αυτές απώλεσαν έτσι την εμπορική τους αξία και οδήγησαν σε απόγνωση τους κυρίους τους», εξηγεί ο Συνταγματολόγος κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου ο οποίος χειρίζεται νομικά την υπόθεση και εκπροσωπεί περί τους 240 ιδιώτες σε Κορωπί, Βάρη, Γλυφάδα και Αγία Παρασκευή. Επικαλείται μάλιστα πρόσφατη μελέτη που ανέθεσε το δικηγορικό του γραφείο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με την οποία η δέσμευση των ιδιοκτησιών δεν δικαιολογείται για λόγους που αφορούν την προστασία του Υμηττού και του περιβάλλοντος, αφού οι εν λόγω εκτάσεις δεν εντάσσονται στον ορεινό όγκο του Υμηττού. Όπως σημειώνεται οι περιοχές αυτές δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις και δεν χρήζουν ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας, έχουν δε τα ίδια ακριβώς γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με εκτάσεις που βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλης του Δήμου Γλυφάδας. Προτείνουν μάλιστα να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης με συντελεστή δόμησης 0,8.