Καστανίσης και Κουκουλόπουλος με Καλογερόπουλο, Ασκούνη, Φιλίππου

kaloger_kastan

kaloger_koukoul

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος και οι Κώστας Ασκούνης και Πέτρος Φιλίππου, επικεφαλείς των παρατάξεων που συμμετέχουν στο ΔΣ της Ένωσης, επισκέφτηκαν τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο και τους ανέπτυξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.
Κατά την επίσκεψή τους ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ τους παρέδωσε ενημερωτικό σημείωμα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ της Αττικής και με προτάσεις,  καθώς και επιστολή στην οποία τονίζεται :
«Η εφαρμογή του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου, όσο και η εφαρμογή του «Καλλικράτη», χωρίς να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής, δημιούργησε πολλά προβλήματα στους ήδη δοκιμαζόμενους Ο.Τ.Α., λόγω των οικονομικών περικοπών.
Η ΤΕΔΚΝΑ, πρίν από την μετεξέλιξη της σε ΠΕΔ Αττικής (μετά τις εκλογές), σας καταθέτει τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι κοινά και για την Αττική, καθώς και τις προτάσεις της, προκειμένου να αρχίσει εποικοδομητικός διάλογος της ΤΕΔΚΝΑ – ΠΕΔ Αττικής και του Υπουργείου σας.
Επειδή έχετε ασχοληθεί και υπηρετήσει επί μακρόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε ότι παρά τα προβλήματα που κληρονομήσατε, θα υπάρξει νέα βάση συνεργασίας και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επ’ ωφελεία όλων, αλλά κυρίως των Τοπικών κοινωνιών.»
Συγκεκριμένα τα Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. και προτάσεις της ΤΕΔΚΝΑ που επιδόθηκαν στον Υπουργό είναι τα εξής:
•    Οι ΚΑΠ από 160.000.000 Ευρώ ανά μήνα έχουν υποστεί μείωση 30% σε σχέση με το 2009 και άλλα 18% λόγω του Μεσοπρόθεσμου το δεύτερο εξάμηνο του 2011.
o    Θα πρέπει να υπογραφεί η ΚΥΑ για τους ΚΑΠ ώστε οι Δήμοι να γνωρίζουν τι πρόκειται να λάβουν, για να προγραμματίσουν την κάλυψη των αναγκών τους για το 2011.
•    Για τις καθαρίστριες δόθηκαν λιγότερα 24.000.000 Ευρώ από το πραγματικό κόστος.
o    Θα πρέπει η ΚΥΑ να λάβει υπ όψιν της το θέμα αυτό, γιατί μέχρι σήμερα πληρώνονται έναντι.
•    Για τη ΣΑΤΑ στο 2010 δόθηκαν 77.000.000 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο δεν δόθηκε τίποτα.
o    Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να δοθεί στους Δήμους οτι προβλέπεται για τη ΣΑΤΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους.
•    Για την μεταφορά των μαθητών δόθηκαν 140.000.000 από τα 170.000.000 προβλεπόμενα, όταν οι συνενώσεις των σχολείων απαιτούν αυξημένο κόστος.
•    Παραμένουν απλήρωτα ενοίκια σχολικών κτιρίων, κτιρίων ΚΕΠ, πολεοδομικών γραφείων και άλλα.
o    Υπάρχει ανάγκη κάλυψης αυτών των Υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α..
•    Από τα παρακρατηθέντα οι Δήμοι αναμένουν την απόδοση της δεύτερης δόσης (του 50%) προκειμένου να εξοφλήσουν οφειλές τους.
•    Για τα χρέη και την εξυγίανση των Δήμων, επείγει η δανειακή χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών με μειωμένο επιτόκιο και με επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να προκύπτει μείωση τοκοχρεολυσίου.
•    Είναι ανάγκη η έκδοση ΠΔ και Υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη» και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, καθώς και Νομοσχέδιο (σκούπα) που θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του.
•    Άμεση επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων (για έργα αυτεπιστασίας) των άρθρων 209 και 210 του Ν. 3584/2007.
•    Έγκριση συμβάσεων έργου (για συμβάσεις που έχουν λήξει) και ορισμένου χρόνου σε Δήμους προκειμένου να καλύψουν ανάγκες τους, αλλά και το πρόβλημα στελέχωσης των ΚΕΠ.
•    Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα πρέπει να τα διαχειρίζονται οι Δήμοι για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή τους και όχι οι Μ.Κ.Ο..
o    Χρειάζεται αλλαγή αυτής της διαδικασίας.
•    Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον προληπτικό έλεγχο δαπανών στους Δήμους αλλά και θεμάτων ελέγχου σκοπιμότητας που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
o    Σύσταση επιτροπής Υπουργείου και Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ) για κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.
•    Διαβούλευση με τους ΟΤΑ της Αττικής και τον ΟΡΣΑ για το νέο ρυθμιστικό της Αττικής.
•    Άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή παντού του Κτηματολογίου με αρμοδιότητα στους Δήμους και διαχείριση κάθε δημόσιας πληροφορίας απ’ αυτούς.
•    Για το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης γιατί προκύπτει από δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εσωτερικών, ότι το 75% θα είναι από τους ΚΑΠ και το 25% από Εθνικούς Πόρους (όπως ήταν και το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»), δηλαδή η Αυτοδιοίκηση μετά τις περικοπές που της έχουν γίνει, θα κληθεί να χρηματοδοτήσει με 2,4 δις, από τα 3,2 δις που αναλογούν στο «ΕΛΛΑΔΑ», που στην ουσία καθιστούν αδύνατη τη λειτουργίας του προγράμματος αυτού.
•    Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει τελματώσει με απλήρωτα έργα από τον Σεπτέμβριο του 2010 ύψους 310 εκ. Ευρώ.
•    Θα πρέπει από το ΕΣΠΑ ένα μεγάλο ποσοστό των ΠΕΠ να απευθύνεται στους Δήμους που είναι φορείς υλοποίησης του «ΘΗΣΕΑ» έως σήμερα.
•    Αίτημα της ΤΕΔΚΝΑ είναι να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων που είχαν εγκριθεί με αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων της Αττικής και είχαν εξασφαλισμένους πόρους προς υλοποίηση.
•    Επειδή η νέα διευρυμένη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτελεί συνέχεια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Αττικής, τα έργα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν όπως είχαν σχεδιαστεί και αποφασιστεί ή να ενταχθούν στο σύνολό τους στο ΕΣΠΑ.
•    Απόφαση της ΤΕΔΚΝΑ ήταν η διασπορά του ΟΚΑΝΑ σ’ όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς, που έχουν εντοπιότητα πλησίον των νοσοκομειακών μονάδων, γιατί έτσι θα πάψει η γκετοποίηση συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής  και θα δυσκολέψει όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τους ασθενείς αυτού.
•    Αναφορικά με τη λειτουργία των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος που μέχρι πέρυσι αποτελούσε αρμοδιότητα του Κ.Κ.Ο.Ν και του ΠΙΚΠΑ και που από φέτος ανατίθεται στους Δήμους, σημειώνουμε, ότι :
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα καθοριστεί το ύψος του προϋπολογισμού για τη λειτουργία κάθε κατασκήνωσης (η απόφαση βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό).
Στη συνέχεια, οι Δήμοι θα πρέπει να περάσουν τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς στους οικείους κωδικούς του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί να δημιουργήσουν νέους με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.
Η πορεία που ακολουθείται για κάθε δαπάνη, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το ΠΔ 113/2010 είναι η εξής :
Ανάρτηση στο Διαδίκτυο.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την ψήφιση της πίστωσης.
Ανάθεση του Δημάρχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια – δαπάνη.
Ανάρτηση στο Διαδίκτυο της παραπάνω απόφασης του Δημάρχου.
Ενταλματοποίηση της δαπάνης και έγκρισή της από τον Επίτροπο.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, θα απαιτούνται καθημερινά, ιδιαίτερα για ζητήματα τροφοδοσίας αυτών, αντίστοιχες δαπάνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια πρακτικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην εύρυθμη λειτουργία των κατασκηνώσεων.
Κατόπιν τούτων, προτείνουμε να υπάρξει μεταβατική περίοδος για το έτος 2011, ώστε να ρυθμιστεί το παραπάνω ζήτημα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
•    Άρθρο 236 παρ. 1 και 2β.α. (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «…. Αν καταδικαστεί Δήμαρχος ή δημοτικός Σύμβουλος ή Σύμβουλος Δημοτικών Κοινοτήτων ….. σε πρώτο βαθμό μεταξύ άλλων και για παράβαση καθήκοντος, τότε, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση τίθεται σε αργία».
Φρονούμε ότι η διάταξη αυτή είναι πολύ αυστηρή καθόσον είναι πολύ πιθανό στο μέλλον πολλοί αιρετοί να τεθούν σε αργία εξ’ αυτού του λόγου.
Είναι επιβεβλημένο όντως όπως επανέλθει επ’ αυτού σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 146 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με την οποία το διοικητικό μέτρο της αργίας σε περίπτωση πρωτόδικης καταδίκης για παράβαση καθήκοντος επιβάλλεται μόνο όταν από το σκεπτικό ή διατακτικό της απόφασης προκύπτει οικονομική βλάβη στον ΟΤΑ ως συνέπεια της παράβασης καθήκοντος.
Επομένως προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 β.α. του άρθρου 236, έτσι ώστε για την παράβαση καθήκοντος να τίθεται σε αργία ο αιρετός εφόσον από τη διάταξη του αδικήματος αυτού προξενείτε βλάβη στο Δήμο.
•    Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και αντιστρόφως. Δεν υπήρξε πρόβλεψη για μετατάξεις προσωπικού δημοτικών Επιχειρήσεων (Κοινωφελών, Μονομετοχικών) προς οικείους ΟΤΑ α’ βαθμού, όπως άλλωστε δεν έχει προβλεφθεί και στις διατάξεις του Ν. 3584/2007. Παρακαλούμε για τη σχετική ρύθμιση.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(8μηνες συμβάσεις στην Καθαριότητα)

•    Με την παράγραφο 2 του άρθρου 205 του Ν. 3854/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ εισπράτουν ανταποδοτικά τέλη (δηλαδή Δήμους και Φορείς Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων, εφόσον λειτουργούν υπό τη μορφή Συνδέσμων των ΟΤΑ), να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μόνο με τη λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου και την έκδοση ανακοίνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως ισχύει.
Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής (Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66Α), οι ΟΤΑ προκειμένου να προσλάβουν τέτοιο προσωπικό πρέπει να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να προωθηθεί για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Έχει παρατηρηθεί τόσο πρίν την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, αλλά και μετά, οι Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην θεωρούν τα χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού (αν και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες, έγκριση ΠΥΣ, ΑΣΕΠ, κ.λ.π.), με την αιτιολογία ότι «οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών», υπακούοντας σε σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Πράγματι οι ανάγκες της καθαριότητας είναι πάγιες και διαρκείς. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο και ακολουθείται η διαδικασία κατά γράμμα (απόφαση οικείου συμβουλίου, έγκριση ΠΥΣ, ΑΣΕΠ)παρακαλούμε για τη σχετική ρύθμιση στο νόμο, ούτως ώστε να απεμπλακεί η διαδικασία των προσλήψεων από τον έλεγχο σκοπιμότητας.