Νέο ωράριο από χθες στο Δημόσιο

eforia81

Σε νέο ωράριο από χθες η δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Το ωράριο των εργαζομένων στο Δημόσιο θα είναι πλέον 40 ώρες από τις 37,5 που ήταν έως τώρα και αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (με εξαίρεση τα ωράρια, που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και προβλέπουν μειωμένο χρόνο εργασίας, όπως εργαζόμενοι στην καθαριότητα κ.λπ).
Με τις αλλαγές που ξεκινούν από σήμερα η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ και των δύο βαθμών, και τα λοιπά ΝΠΔΔ θα γίνεται από τις 9 έως τις 15.00.
Ειδικά στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, το κοινό θα μπορεί να προσέρχεται έως τις 14.30.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων, σε καθένα από τα οποία υπηρετούν τρεις και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, θα λειτουργούν από Δευτέρα με Παρασκευή από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.
Σκοπός της νέας ρύθμισης του ωραρίου είναι η εξίσωση των ωρών εργασίας των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών.