Ζήτημα με τη νέα λίστα των Βαρέων

idrofora

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας κ Κουτρουμάνη η ΠΟΕ ΟΤΑ δηλώνει τη κατηγορηματική της αντίθεση «σε κάθε προσπάθεια περικοπής και ανατροπής της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που δεν βασίζεται σε Ιατρικά Επιστημονικά  δεδομένα αλλά γίνεται με στόχο την ικανοποίηση των εργοδοτών και της τρόικας».
Η ΠΟΕ ΟΤΑ υποστηρίζει ότι η τελική λίστα των Β.Α.Ε. πρέπει να απαλείψει κάθε αδικία και αυθαιρεσία ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των εργαζομένων.

Αναλυτικά οι προτάσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ είναι οι εξής:

1.    Η ένταξη στα Β.Α.Ε. (κατηγορία Β.Α.Ε.) των εργαζομένων που αναλυτικά αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ.:1061/5-11-2010 πρότασή της     καθώς οι αντίστοιχες κατηγορίες των εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού είναι ενταγμένοι και κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων για τα Β.Α.Ε.

2.    Επί πλέον διεκδικεί την ένταξη και νέων κατηγοριών στα Β.Α.Ε. και ειδικότερα για τον κλάδο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως:

–    Εργάτες Κήπων.
–    Δενδροκόμοι – Ανθοκόμοι – Κηπουροί.
–    Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
–    Εργατοτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. που απασχολείται στους Βιολογικούς καθαρισμούς.
–    Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (φορτωτές, JCB, κ.λ.π.)

3.    Τέλος η ΠΟΕ ΟΤΑ στην επιστολή της διεκδικεί και την αναγνώριση και στους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας.