ΠΟΕ ΟΤΑ :Όχι η καθαριότητα σε ιδιώτες, Ναι στις προσλήψεις

KATHARISTRIA215

 

Με επιστολή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Καστανίδη ζητά την κατάργηση του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 που όπως υποστηρίζει εκχωρεί την καθαριότητα σε Ιδιώτες ενώ ταυτόχρονα να προχωρήσουν στην έγκριση προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους.Στο τέλος της επιστολής η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματα και σε συνδυασμό με τις περικοπές στο νέο μισθολόγιο θα προχωρήσουν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα η επιστολή: «Με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2011) δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί Ο.Τ.Α. με το «πρόσχημα» της έλλειψης προσωπικού (Δήμοι Λέσβου, Λαγκαδά, Χαλκηδόνας, Νάξου κ.λ.π.) προχωρούν στην εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες, προκαλώντας μάλιστα με τα επιχειρήματά τους την κοινωνία για τα οφέλη στους Δημότες της ιδιωτικοποίησης. Η διάταξη αυτή ουσιαστικά ήρθε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» να επιβεβαιώσει η κυβέρνηση την πολιτική της για την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να οδηγήσει εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία και την επιβάρυνση των νοικοκυριών με πρόσθετα βάρη.

Κύριε Υπουργέ, Επειδή το πρόβλημα της εκχώρησης της καθαριότητας σε ιδιώτες οξύνεται, η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες των Δήμων κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα σας ζητούμε όπως: 1. Καταργήσετε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 που εκχωρεί την καθαριότητα σε ιδιώτες και να ενισχύσετε το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2. Προχωρήσετε στην έγκριση όσων προσλήψεων είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων (Καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π.) για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους Δημότες. Σε αντίθετη περίπτωση, σε συνδυασμό με την νέα σχεδιαζόμενη επίθεση για νέες περικοπές στο εισόδημά μας μέσω του νέου μισθολογίου τα πιο πάνω αιτήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο απεργιακών κινητοποιήσεων συνολικά των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.»