Απολογισμός Μνημονίου στο Δημόσιο

reppas

«Η Δημόσια Διοίκηση είναι μοχλός για την ανάπτυξη», τόνισε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος παρουσία των Υφυπουργών Ντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη, ενημέρωσε το απόγευμα στο γραφείο του τους εκπροσώπους του Μηχανισμού Στήριξης Matthias Mors, Klaus Masuch και Mark Flanagan για τις προτεραιότητες του Υπουργείου.
Ο Υπουργός εξήγησε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί, καταστρώθηκε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που οριοθετούν και την πολιτική της Κυβέρνησης. Αφού ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα για ένα κράτος με διαφάνεια, πλέον προχωρούμε γρηγορότερα για ένα κράτος που δεν θα είναι σπάταλο, γραφειοκρατικό και εχθρικό προς τις επιχειρήσεις και τον πολίτη.
Ανέπτυξε θέματα σχετικά με:
1.- Προσλήψεις στο Δημόσιο. Η αναλογία 1:10 για το 2011 τηρείται με προσοχή, με διπλό στόχο να αποφύγουμε τη δημοσιονομική κατάρρευση, χωρίς όμως να επιτρέψουμε τη λειτουργική κατάρρευση του κράτους.
2.- Συμβασιούχοι. Τηρείται ο κανόνας της μείωσης κατά 50% σε σχέση με το 2010. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι εξοικονομείται μεγαλύτερο ποσό, από αυτό που είχε τεθεί ως στόχος.
3.- Αύξηση ωραρίου. Το μέτρο του αυξημένου ωραρίου στο Δημόσιο κατά 2,5 ώρες την εβδομάδα εφαρμόζεται και δημιουργήθηκε σύστημα συνεχούς ελέγχου των Υπουργείων για την τήρησή του.
4.- Εθελοντική μειωμένη εργασία με ανάλογη μείωση μισθού και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια. Πέραν του νόμου, έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιοι για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.
5.- Εργασιακή εφεδρεία. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο κατά περίπτωση Υπουργός με ΚΥΑ θα καταλήξουν πως θα διαμορφωθεί το νέο τοπίο με τους νέους φορείς και να καθορίσουν το πλεονάζον προσωπικό. Αμέσως, με αξιολόγηση του ΑΣΕΠ θα δοθεί σειρά προτεραιότητας στο πλεονάζον αυτό προσωπικό για να διεκδικήσει μία θέση στο Δημόσιο σε ποσοστό 10% και σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ποσοστό κατά 30%. Το σχετικό Π.Δ. είναι έτοιμο.
6.- Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μετά και την έκθεση αξιολόγησης του ΟΟΑΣΑ, θα είναι έτοιμο το επιχειρησιακό προσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος.
7.- Έως τις 31 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη και η λεγόμενη «Λευκή Βίβλος». Την έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Με βάση αυτό το υλικό θα καταρτιστεί και το θεσμικό πλαίσιο. Κατόπιν θα ξεκινήσει και η Β΄ φάση για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ανάλογη διαδικασία.
8.- Αποχωρήσεις – προσλήψεις έως το 2015. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου προβλέπει 151.500 λιγότερους υπαλλήλους με αποχωρήσεις. Αφορά 112.000 τακτικό προσωπικό και 40.000 έκτακτο προσωπικό.
9.- Το σχέδιο νόμου για την καλή νομοθέτηση βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.
10.- Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προχωρά με την κατάθεση των προτάσεων από τα Υπουργεία. Επίκειται η ανάθεση σε ανάδοχο του έργου για την κωδικοποίηση του υπαίθριου εμπορίου. Ακολουθεί διαγωνισμός για την κωδικοποίηση για το ΑΣΕΠ, για τη Δημόσια Υγεία και για την Κοινωνική Ασφάλιση.
11.- Επιλογή 13 τομέων για μείωση διοικητικών βαρών. Οι πρώτοι τέσσερις τομείς που θα μελετηθούν αφορούν το εταιρικό δίκαιο, τις δημόσιες προμήθειες, την ασφάλεια των τροφίμων και τις γεωργικές επιδοτήσεις. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Για οκτώ ακόμη τομείς ετοιμάζονται διαγωνισμοί.
12.- Πίνακα διορισμών και αποχωρήσεων από το Δημόσιο. Μέχρι τώρα η δημοσίευση ήταν τριμηνιαία. Στις 9 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τα στοιχεία Ιουλίου – Αυγούστου 2011 και από 30 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει σε μηνιαία πλέον βάση η ροή των στοιχείων.
13.- Ενσωμάτωση οδηγίας για εγκατάσταση, άδεια άσκησης επαγγέλματος, παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Παρέχονται ηλεκτρονικώς ήδη, στοιχεία για δεκάδες υπηρεσίες, αναλόγως της τροφοδότησης πληροφοριών από τα αντίστοιχα Υπουργεία.
14.- Βαθμολόγιο – μισθολόγιο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενταγμένη στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, αφού περιλαμβάνει ουσιαστική αξιολόγηση των υπαλλήλων και διευκόλυνση της κινητικότητας στο Δημόσιο με ανοιχτές διαδικασίες. Επιπλέον από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών προωθούνται ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους.
15.- Πειθαρχικό Δημοσίων Υπαλλήλων. Στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης αποσκοπεί και το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, που περιλαμβάνει ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών σε τακτή προθεσμία, έλεγχο από αξιόπιστα Πειθαρχικά Συμβούλια, στη σύνθεση των οποίων δεν μετέχουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι και επιβολή ποινών που αντιστοιχούν στο βάρος του παραπτώματος.
16.- Διακρατικές συμφωνίες. Προωθούνται με μοχλό το ΕΚΔΔΑ για τη μεταφορά και εφαρμογή στην χώρα μας βέλτιστων πρακτικών σε κρίσιμους τομείς του κράτους, όπως είναι π.χ. η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.