Ερώτηση Ζώη για την εφεδρία

zois

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρέπα ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών κ. Ζώης αναφέρει ότι σε δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε την 29.8.2011,αμέσως μετά την συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του  Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τους εκπροσώπους του Μηχανισμού Στήριξης ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων:

1)για την εργασιακή εφεδρεία ότι: <<το σχετικό προεδρικό διάταγμα είναι έτοιμο>>.
2)Έγινε αναφορά στην έκθεση αξιολόγησης του ΟΟΣΑ, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στον τύπο.
3)Σχετικά με τα στοιχεία διορισμών και αποχωρήσεων από το Δημόσιο ότι:
<<Μέχρι τώρα η δημοσίευση ήταν τριμηνιαία, από τις 30 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει σε μηνιαία πλέον βάση η ροή των στοιχείων.>>
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :

1)Σε ποια φάση βρίσκεται το Π.Δ. για την εργασιακή εφεδρεία, που όπως ισχυρίζεται ήταν έτοιμο από τις 29 Αυγούστου 2011;
Να μας καταθέσετε το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.
2)Ποιες είναι οι απόψεις του Υπουργείου σχετικά με τα κυριότερα συμπεράσματα και τις σημαντικότερες προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, δυνάμει της οποίας διαβεβαιώνατε ότι το Επιχειρησιακό  προσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος θα είναι έτοιμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011;
Να μας καταθέσετε την έκθεση αξιολόγησης.
3)Να κατατεθούν όλοι οι ανά τρίμηνο πίνακες διορισμών και αποχωρήσεων των υπαλλήλων του δημοσίου από την 1.1.2011 έως και την 9.9.2011