Και ελαφρύ πρόγραμμα εξυγίανσης

kastanidis.exigiansi
Με δυο εκδοχές και αρκετά ευέλικτο τελικά ξεκίνησε το πρόγραμμα εξυγίανσης των Δήμων από την Τρίτη που ψηφίστηκε στην Βουλή. Εκτός από το βαρύ, ολοκληρωμένο και φορτωμένο γνωστό πρόγραμμα των ασφυκτικών περιορισμών ακόμη και στις εκδηλώσεις ενός δήμου, προβλέπεται και το ελαφρύ όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός κ. Καστανίδης σε συνέντευξη τύπου πρόγραμμα εξυγίανσης και θα αφορά μόνο τον διακανονισμό των χρεών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού στο ελαφρύ πρόγραμμα προβλέται να ενταχθούν γύρω στους 70 δήμους, ενώ για το βαρύ μπορεί να μην ξεπεράσουν τους 15.
Η απόφαση για την ένταξη στο ελαφρύ πρόγραμμα θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο και θα ολοκληρώνεται μέσα στην τρέχουσα δημοτική περίοδο. Επίσης με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που περάσανε στην βουλή, οι δήμοι θα μπορούν να κανονίζουν οφειλές προς τρίτους και να εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους μόνο τις οφειλές του τρέχοντος έτους, θα μπορούν να εγγράφουν οφειλές του δημοσίου στον προϋπολογισμό, θα μπορούν να πληρώνουν τμήμα των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς και τέλος θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα των μετατάξεων αν το επιθυμούν.