Εκλογές και για τις Περιφέρειες

perifer_ekloges2

Εκτός από τις εκλογές των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων που διεξάγονται αυτήν την εβδομάδα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας με εγκύκλιο για τον τρόπο εκλογής των νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών και με την οποία καθορίζεται και ο αριθμός των εκλεγέντων ανά περιφέρεια που θα μετάσχουν στις εκλογές ξεκίνησε και η διαδικασία ανάδειξης συλλόγικου οργάνου των 13 Περιφερειών της Ελλάδας (Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας).
Συνολικά, σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατανομή εκλέγονται 257 αιρετοί των Περιφερειών για τη Γενική  Συνέλευση της ΕΝΠΕ εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω διατάγματος (δηλαδή έως την 21η Σεπτεμβρίου), ενώ η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του ίδιου διατάγματος (δηλαδή έως την 21η Οκτωβρίου).
Τα νέα αιρετά όργανα της ΕΝΠΕ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.
Συνολικά, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια στη γενική συνέλευση της ΕΝΠΕ συμμετέχουν 13 περιφερειάρχες, 97 αντιπεριφερειάρχες και 147 μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου.