ΟΧΙ των Οικολόγων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής

diakos2

Την αντίθεση της στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2012 εξέφρασε η Αττική Οικολογική Απάντηση, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, η οποία καταψήφισε τον εν λόγω προϋπολογισμό καθώς δεν ενσωματώνει αναγκαίες οικολογικές προτεραιότητες και δε συνάδει με την περίοδο κρίσης που διανύουμε.
Κατά την εισήγηση του, ο περιφερειακός σύμβουλος της Αττικής Οικολογικής Απάντησης κ. Γεώργιος Δημαράς τόνισε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που δεν έχει σαφή προσανατολισμό και στρατηγική σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες δράσεις και τα έργα, σε ότι αφορά τόσο τη γεωγραφική τους κατανομή όσο το είδος και την κατηγορία τους ενώ απουσιάζει και ο προσανατολισμός βιωσιμότητας. Ενδεικτικά ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για κομβικά έργα όπως αυτά που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη συγκέντρωση των όμβριων υδάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Διάκος στην παρέμβαση του διαπίστωσε ότι ο προς έγκριση προϋπολογισμός αντανακλά τη νοοτροπία των προηγούμενων ετών και δεν εμπεριέχει καινοτόμες προτάσεις βιωσιμότητας που επιβάλει η σημερινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Σημείωσε επιπλέον ότι εκκρεμούν τα ζητήματα του ρυθμιστικού σχεδίου και των συγκοινωνιών τα οποία δε μπορούν να ενταχθούν σε έναν προϋπολογισμό που θα έχει ήδη ψηφιστεί και αυτό καταδεικνύει την έλλειψη σχεδιασμού.
Οι προτάσεις την Αττικής Οικολογικής Απάντησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 περιλαμβάνουν τα εξής:
–    Αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού στα σημερινά δεδομένα ώστε να έχει χαρακτήρα κοινωνικής αλληλεγγύης και συμμετοχής και να προβλέπει δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων ανταλλακτήριων ειδών και άλλες μορφές κοινωνικής οικονομίας
–    Ώθηση στην αγροτική παραγωγή της Αττικής με ιδιαίτερο βάρος στις βιολογικές καλλιέργειες.
–    πρόβλεψη κονδυλίων για μελέτη αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ελέγχου στατικής επάρκειας και μοντέλου αναπλάσεων
–    μείωση δαπανών για οδοποιία και μισθώματα κτιρίων
–    αύξηση κονδυλίων σίτισης και ενίσχυσης απόρων
–    διαπαραταξιακή σύνθεση επιτροπών
–    τήρηση κανόνων απόλυτης διαφάνειας στη μίσθωση ή αγορά νέων ακινήτων
–    συμμετοχή των δήμων και άλλων φορέων στη συγκρότηση προτάσεων για τα προτεινόμενα έργα