Συνέλευση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

sizeu

 

 

Στην εβδομαδιαία συνάντηση των μελών της η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποφάσισε την εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο της προώθησης των διαδικασιών υλοποίησης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και την έκδοση σχετικής Πράξης, με αντικείμενο την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στην ΚτΠ ΑΕ και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα αφορά την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και συναφών δορυφορικών δράσεων,την εξασφάλιση ετήσιας χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων του έργου για 3 χρόνια από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης σχετικών προσκλήσεων από τα Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κάλυψης της χρηματοδότησης των υποδομών του έργου και των δορυφορικών δράσεων, από κοινοτικούς πόρους.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, αποτελεί επέκταση/ αναβάθμιση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, του Ενοποιημένου Δικτύου του Δημόσιου Τομέα που στοχεύει στην πλήρη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη φορέων και κτιρίων της Δημόσιας Διοίκησης, και αφορά 34.000 κτίρια του Δημοσίου. Πρόκειται για οριζόντιο έργο, στρατηγικό για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το οποίο εξυπηρετεί τόσο δημοσιονομικούς στόχους περιστολής δαπανών μια και «αθροίζοντας τη ζήτηση» εξασφαλίζει οικονομία της τάξης του 50% (ή αλλιώς, των 150 εκατ. ευρώ ετησίως), όσο και βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αποτελεί δε, τη βάση όλων των ενεργειών προς την πραγμάτωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω της ενιαίας λογικής υποδομών ασφάλειας και ευρυζωνικότητας που παρέχει. Επίσης άλλα θέματα που συζητήθηκαν επίσης ήταν η Παρουσίαση του τελικού πλάνου για το Roadmap υλοποίησης του Νόμου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ενημέρωση για το Ελληνικό Ψηφιακό Θεματολόγιο,η Συγκριτική απεικόνιση μεταξύ μνημονιακών στόχων και εντεταγμένων έργων πληροφορικής, καθώς και η εναρμόνιση αυτών με την ΙΤ στρατηγική καθώς έγινε και ενημέρωση για τους τρόπους υλοποίησης και χρηματοδότησης για το έργο Rural Broadband