Στήρξη της ΠΕΔΑ στους εργαζομένους

peda3

Σε ψήφιμα της η ΠΕΔΑ αναφέρει:

Η ΠΕΔΑ αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων της Αυτοδιοίκησης. Αναγνωρίζει τις σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση ως αποτέλεσμα των δύσκολων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και σταθεροποίησης της χώρας και είμαστε αλληλέγγυα μαζί τους.

1. Το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων να εξαιρεθεί της εφεδρείας, εργαζόμενοι που τυχόν πλεονάζουν σε φορείς της Αυτοδιοίκησης να αναδιαταχθούν σε Δήμους που έχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό. 2. Η αρμοδιότητα της Καθαριότητας είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων και δεν εκχωρείται. 3. Όποιος εργαζόμενος έχει απώλεια εισοδήματος πάνω από 30% αυτή θα μειωθεί και οι περικοπές τους θα γίνουν τμηματικά σε βάθος τριετίας. 4. Να διατηρηθεί στο 100% το επίδομα θέσεων ευθύνης από 75% που προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου. 5. Ρύθμιση των δανείων όχι μόνο προς το Τ.Π.Δ. αλλά και προς τις ιδιωτικές τράπεζες (επιμήκυνση, περίοδος χάριτος, αναστολή). 6. Η κατάργηση των οργανικών θέσεων ακόμη και των 8μηνων συμβάσεων οδηγούν τους Δήμους σε πλήρη αδυναμία μιας στοιχειώδους λειτουργίας τους, ιδιαίτερα τώρα με τις νέες αρμοδιότητες που έχουν ήδη εκχωρηθεί από το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. 7. Τα είδη ατομικής προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα και στα κοιμητήρια (ιματισμός, παπούτσια κ.α.) είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δύσκολων εργασιών τους. Διαφωνούμε με τις ακραίες συμπεριφορές και των δυο πλευρών οι οποίες έχουν φέρει σε δεινή θέση τους αιρετούς στην αυτοδιοίκηση και σε τραγική από πλευράς υγειονομικής τους Δήμους μας. Πιστεύουμε ότι καμιά αυταρχική αντιμετώπιση, καμιά προσφυγή στη δικαιοσύνη ούτε λύσεις χωρίς τους ίδιους τους εργαζόμενους βοηθούν να δοθεί διέξοδος στην κρίση.

Επισημαίνουμε τα σοβαρά προβλήματα και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που έχουν δημιουργηθεί στις πόλεις από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Απευθύνουμε έκκληση προς την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να αποδεχθεί τα παραπάνω αιτήματα και προς τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, επιδεικνύοντας έτσι υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και σεβασμό στην δημόσια υγεία.