Συγκροτείται ομάδα υποστήριξης του «Καλλικράτη»

kastanidis

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με σκοπό το σχεδιασμό των δράσεων για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καλλικράτης», συγκροτείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππα και Εσωτερικών Χ Καστανίδη. Καθήκοντα προέδρου στην Ομάδα αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ξηρός, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καλλικράτης, που στοχεύει στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ, την ψηφιακή αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, είναι συνολικού προϋπολογισμού 152 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το 2014 και όπως είχε επισημάνει ο κ. Καστανίδης, αποτελεί αφετηρία για τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να κινητοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.