Για αύξηση εργατικών ατυχημάτων προειδοποιεί η ΠΟΕ ΟΤΑ

poeota2

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στους Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν αύξηση κατά το 2011 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, ενώ εντείνονται φαινόμενα που αφορούν σε κυκλοφορία ανασφάλιστων Δημοτικών οχημάτων, χωρίς να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. ή που οδηγούνται από αναρμόδιους. Φαινόμενα που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων, απειλώντας τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έκρουσε εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας τόσο από τους Δήμους όσο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να λάβουν άμεσα μέτρα ή να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, να αποτραπούν νέα θανατηφόρα και να μειωθούν συνολικά τα εργατικά ατυχήματα. Η τελευταία παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έγινε μετά το δυστύχημα στο Δήμο Ναυπλίου. Το τρίτο κατά σειρά εντός του 2011, όταν το 2010 καταγράφηκε ένα και το 2009 δύο. Από στοιχεία δε του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) προκύπτει ότι, εντός του πρώτου 5μηνου του τρέχοντος έτους γνωστοποιήθηκαν 55 εργατικά ατυχήματα στους Ο.Τ.Α., ενώ τα προηγούμενα χρόνια, 143 και 167 αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Σ.ΕΠ.Ε., έστειλε εγκύκλιο σε όλους τους Ο.Τ.Α., υπογραμμίζοντας την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και καλώντας τους να συμμορφωθούν άμεσα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να λάβουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επέστησε δε την προσοχή στον τομέα της καθαριότητας, αφού όπως υπογραμμίζει και το Σ.ΕΠ.Ε., στη διάρκεια των εργασιών συλλογής απορριμμάτων οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και σε πλήθος επικίνδυνων παραγόντων, όπως φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. «Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών», τονίζει στην εγκύκλιο του το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).