Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγύης από το Δήμο Ηλιούπολης

farmakio4

 

Στην ίδρυση Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρά ο Δήμος Ηλιούπολης για την ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα κάλυψης των φαρμακευτικών τους αναγκών. Το Φ.Κ.Α. ιδρύεται και θα λειτουργεί με τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη του Τοπικού Τομέα Φαρμακοποιών Ηλιούπολης, τηρώντας ό,τι από το νόμο προβλέπεται. Για το σκοπό αυτό κάλεσε τους δημότες και τους κατοίκους της Ηλιούπολης να προσκομίσουν έχουν φάρμακα που δεν τους είναι απαραίτητα ή δεν τα χρησιμοποιούν. Αφού ελεγχθούν οι συσκευασίες τους (ημερομηνία λήξης κ.λπ.), θα καταγράφονται, θα ταξινομούνται, και θα τοποθετούνται σε προθήκες, ανάλογα με την κατηγορία του φαρμάκου (π.χ. αντιυπερτασικά, αντιδιαβητικά, αντιψυχωσικά κλπ).