Η ΠΕΔΑ συμπερίσταται μόνο σ’ αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν την ΔΕΗ

peda3

peda_allagi

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο  της Π.Ε.Δ.Α . επισημαίνει ότι μέσα στην περίοδο αυτή της βαρύτατης οικονομικής κρίσης υπάρχουν συμπολίτες μας, ιδίως άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, που αντικειμενικά αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ.
Τονίζει όμως την αναγκαία διάκρισης ανάμεσα σε αυτούς τους συμπολίτες μας και σε εκείνους που τυχόν επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων , ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας.
Η άρνηση πληρωμής φόρων αναφέρει δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική μέσα σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) θεωρώντας ότι το ρεύμα ή το νερό είναι παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται με την καταβολή ή όχι φόρων εισοδήματος ή περιουσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. καλεί το  Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να αναζητήσει τους πρακτικούς τρόπους ώστε να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντι στους αποδεδειγμένα αδυνατούντες να πληρώσουν συμπολίτες μας.
Για το σκοπό αυτό η Π.Ε.Δ.Α., αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τη Διοίκηση της  ΔΕΗ  με αίτημα  να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε συμπολίτες μας που για αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας και με δική τους ευθύνη δεν κατέβαλαν το τέλος ακινήτων.
Το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ καλύπτει πολιτικά τις νόμιμες ενέργειες των Δήμων που αποσκοπούν να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από τα δικά της μητρώα απόρων κλπ. μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την απαιτούμενη κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας, που όμως δεν πρέπει να αποτελέσει την κερκόπορτα για να αποφύγουν την δίκαιη συμμετοχή τους στα φορολογικά βάρη οι έχοντες και κατέχοντες.