Να μην δώσουν στοιχεία για την εφεδρεία προτρέπει η ΠΟΕ ΟΤΑ

poeota41

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την συνδικαλιστική αντίδραση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας (απολύσεις) και με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.10Ε.Ε./2/οικ.22225/8-11-11) η ΠΟΕ ΟΤΑ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους εργαζόμενους των δήμων με τα παρακάτω στοιχεία:
1.    Αποτρέπουμε με κάθε τρόπο την χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου που αφορούν προσωπικά δεδομένα συναδέλφων από τα Γραφεία Προσωπικού για την ένταξη τους στην εργασιακή εφεδρεία και υλοποιούμε την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για κατάληψη των υπηρεσιών αυτών όπου χρειαστεί.
2.    Δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη Νόμου η υποχρέωση των συναδέλφων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου να καταθέσουν την προϋπηρεσία τους σε άλλον εργοδότη. Όσα αναγράφονται στην Εγκύκλιο ή διαδίδονται ότι όσοι δεν δηλώσουν τα χρόνια αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη  για την συνταξιοδότησή τους με τη Διαδοχική Ασφάλιση, είναι στο πλαίσιο της τρομοκράτησης των εργαζομένων, από μια ανίκανη και υποταγμένη κυβέρνηση. Ζητούμε εγγράφως από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να μας γνωρίσουν ποια διάταξη Νόμου το προβλέπει αυτό.
3.    Έσχατο μέσο μη γνωστοποίησης της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα είναι η ενημέρωση της υπηρεσίας ότι δεν μπορεί να τα καταθέσει λόγω απώλειας, μη γνώσης κ.λ.π. και θα ενημερώσει την υπηρεσία μετά την απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. μέσω της διαδικασίας της Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (Υ.Δ.Α.Α.Β.).

Η αγωνιστική μας ετοιμότητα και αντίδραση για την αποτροπή των απολύσεων είναι κυρίαρχο στοιχείο της κλιμάκωσης του αγώνα μας, σημειώνει η ΠΟΕ ΟΤΑ, γι΄ αυτό θα πρέπει συσπειρωμένοι στα συλλογικά, συνδικαλιστικά τους όργανα οι εργαζόμενοι να αντιδρούνε ενωτικά, δυναμικά σε κάθε προσπάθεια απόλυσης συναδέλφου.