Αμεσες μετακινήσεις για την εφεδρεία

grafeiai

Με κατεπείγουσα Εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνος Ρόβλιας καλεί τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων να προβούν σε άμεσες μετακινήσεις υπαλλήλων που είναι αναγκαίες ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
Προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στις υπηρεσιακές μονάδες, καλούνται οι Γενικοί Γραμματείς να ενεργήσουν προληπτικά και να καλύψουν προκαταβολικά τα κενά, με εσωτερικές μετακινήσεις, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αδυναμίας λειτουργίας οποιασδήποτε υπηρεσίας του δημόσιου τομέα.
Οι μετακινήσεις πρέπει να διενεργηθούν εντός της εβδομάδας, λόγω της αποχώρησης του πρώτου κύματος «εφέδρων» σε εφαρμογή του Ν.4024/2011.