Κοινωνική Ενσωμάτωση Ειδικών Ομάδων στην Περιφέρεια Αττικής

logoESPA

Κοινωνική Ενσωμάτωση Ειδικών Ομάδων στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόκειται για νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού € 7.820.000  και αφορά στην επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνομιακές ή νοσοκομειακές δομές. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία, επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών για την υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και έχει πεδίο εφαρμογής την  Περιφέρεια Αττικής

Απευθύνεται σε :
•    ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Αττικής
•    Περιφέρεια Αττικής
•    Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Όροι και προϋποθέσεις:
Ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000€. ( για περισσότερες πληροφορίες κλικ εδώ και εδώ )

Τι χρηματοδοτείται:

•    Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων
•    Δημιουργία δομών ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης
•    Κέντρα αποκατάστασης ΜΚΕΑ
•    Οικοτροφεία
•    Προστατευόμενα διαμερίσματα
•    Ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
•    Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)
•    Ανάπτυξη υποδομών διαβίωσης και φροντίδας ηλικιωμένων (γηροκομεία κλπ.)

•    Δε χρηματοδοτείται: (α) οποιουδήποτε τύπου εξοπλισμός παρά μόνο η νέα κατασκευή ή η δομική αναβάθμιση – επέκταση της κοινωνικής υποδομής, (β) αισθητικές, λειτουργικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές (π.χ. αντικαταστάσεις κουφωμάτων, γυψοσανίδες, κ.λπ.) οι οποίες δεν παράγουν πρόσθετο αποτέλεσμα στη δραστηριότητα της υπάρχουσας κοινωνικής υποδομής.

Περίοδος υποβολής
1/11/2011 έως 31/1/2012