Εγκαίνια φαρμακείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ηλιούπολη

farmakio4

Ο δήμος Ηλιούπολης σας καλει όλους, δημότες και μη,  στα εγκαίνια του Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 12 του Δεκέμβρη, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην οδό Ιάσονος και Καραμανλή 12, Κάτω Ηλιούπολη.

Σκοπός του Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα κάλυψης των φαρμακευτικών τους αναγκών. Το Φ.Κ.Α. ιδρύεται, και θα λειτουργεί, με τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη του Τοπικού Τομέα Φαρμακοποιών Ηλιούπολης, τηρώντας ό,τι από το νόμο προβλέπεται.

Δικαιούχοι της παροχής φαρμάκων από το Φ.Κ.Α. είναι:
α) Ανασφάλιστοι (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).
β) Άποροι, που διαθέτουν Βιβλιάριο Απορίας από την Κοινωνική Πρόνοια.
γ) Άνεργοι, που έχουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ, και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Η παροχή των φαρμάκων από το Φ.Κ.Α στους δικαιούχους δεν θα είναι μόνιμη και συνεχής για το κάθε είδος φαρμάκου που λαμβάνουν, γιατί αυτό εξαρτάται από τις προσφορές των συμπολιτών μας και το απόθεμα που θα υπάρχει.

Τα δικαιολογητικά για την παροχή φαρμάκων στους δικαιούχους είναι:
1/ Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου
2/ Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε, που αποδεικνύει ότι οι δικαιούχοι είναι δημότες ή κάτοικοι Ηλιούπολης.
3/Για τους ανασφάλιστους, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δε διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας και πρόσφατη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού ή Δημοσίου Νοσοκομείου με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.
4/ Για τους άπορους, απαιτείται η προσκόμιση του βιβλιαρίου Απορίας, στο οποίο θα αναγράφεται η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.
5/ Για τους άνεργους, απαιτείται κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας εάν υπάρχει, με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.