Την Πέμπτη απεργία το Βοήθεια στο Σπίτι

poeota2

Λόγω της 24ωρης Γενικής Απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στη μετακίνηση, η απεργία των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» μεταφέρθηκε για την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, που και αυτή καλύπτεται συνδικαλιστικά από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
H ΠΟΕ ΟΤΑδΔιεκδικεί μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:
1.    Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου, καθώς παρέχουν έργο  μόνιμο και αναγκαίο για την κοινωνία.
2.    Δημιουργία μόνιμων δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. με την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί πάνω από οκτώ (8) χρόνια προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους.
3.    Εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες.
Η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί σε συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος