Συνεργασία Περιφέρειας Αττικης- Μουσείου Γουλανδρη

rodia2

Συνεργασία υπεγράφη ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων για το περιβάλλον. Επισης μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και η κατάρτιση σχεδίων για τις «Ευρωπαϊκές Περιβαλλοντικές Υποχρεώσεις» της Αττικής, όπως για παράδειγμα η οριοθέτηση και διαχείριση βιοτόπων – υγροτόπων. Ακόμη, προβλέπεται η υποστήριξη της Περιφέρειας στην εξεύρεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και η σχεδίασή τους για υπαγωγή περιβαλλοντικών έργων που την ενδιαφέρουν. Τέλος προβλέπονται η κατάρτιση σχεδίου για την εναλλακτική διαχείριση του ρέματος του Ασωπού και η υποστήριξη της εκτέλεσής του, αλλά και η κατάθεση προτάσεων στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.