Το πρόγραμμα… ( φωνάζει) Βοήθεια στο Σπίτι

voithtia_spiti

 

 

Οι Δομές Κοινωνικής Μέριμνας και ιδίωςτο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτουν σημαντικές και πάγιες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αφού παρέχουν την απαραίτητη μέριμνα, περίθαλψη και υποστή-ριξη σε άτομα που αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τους μόνα τους, συμπληρώνοντας τα κενά που υπάρχουν στους φορείς της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Ενώ, όμως, ο αριθμός των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από τις δομές αυτές ολοένα και αυξάνεται -ιδίως λόγω της οικονομικής κρίσης- τα προγράμματα ολοκληρώνονται στις 31.12.2011, χωρίς να έχουν ληφθεί ή ανακοινωθεί μέτρα για τη συνέχισή τους.

Ένας σημαντικός αριθμός των εργαζομένων στο πρόγραμμα  έχει γίνει  αορίστου χρόνου ενώ για τους υπόλοιπους είχε ληφθεί απόφαση μοριοδότησης της εμπειρίας τους σε συνδυασμό με τη σταθερή ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στους οργανισμούς των Δήμων. Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, είχαν γίνει διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η κοινοτική χρηματοδότηση του προγράμματος.

Με το ζήτημα ασχολήθηκε πρόσφατα και η  Νέα Δημοκρατία καταθέτοντας  επίκαιρη ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία καλούνται να πληροφορήσουν τη Βουλή:

1) Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για το μέλλον του θεσμού; Έχουν κάποιο σχέδιο και γιατί άφησαν να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μονιμότητας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”;

2) Δεδομένου ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάργησε το ν. 3320/2005 για τη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας των συμβασιούχων, μέσω του οποίου θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα, σκοπεύουν να πράξουν κάτι για τους συμβασιούχους που απασχολούνται στο πρόγραμμα αυτό και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους εδώ και 10 έτη ή θα τους αφήσουν στο δρόμο μέσα στις γιορτές;.