Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

espa9

oaed55-64

Για περισσότερς πληροφορίες μπορέιτε να επισκεφθείτε το site του ΟΑΕΔ εδώ.