6ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο OSEPA

osepa

Στα πλαίσια του έργου, ο εταίρος MFG (Πρότυπο Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Baden Wuerttemberg της Γερμανίας) της κοινοπραξίας OSEPA πραγματοποίησε με επιτυχία το 6ο διαπεριφερειακό εργαστήριο (Workshop) του έργου στην Στουτγάρδη της Γερμανίας μεταξύ 1-2/12/11.
Το Έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration) είναι ενταγμένο στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).

Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων οι οποίοι είναι κυρίως ενώσεις δήμων, πανεπιστήμια, περιφέρειες και κέντρα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΕ.  Οι υπόλοιποι 11 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία. Το OSEPA είναι στο 2ο έτος υλοποίησης και ολοκληρώνεται στις 31.12.2012.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και την εκπόνηση οδηγού «καλών πρακτικών» και «προτεινόμενων πολιτικών» της κοινοπραξίας, να προωθηθεί η χρήση του Ελεύθερου /και Ανοικτού Λογισμικού (FOSS, Free and Open Source Software) σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα πλαίσια του έργου, ο εταίρος MFG (Πρότυπο Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Baden Wuerttemberg της Γερμανίας) της κοινοπραξίας OSEPA πραγματοποίησε με επιτυχία το 6ο διαπεριφερειακό εργαστήριο (Workshop) του έργου στην Στουτγάρδη της Γερμανίας μεταξύ 1-2/12/11.

Οι ομιλίες της πρώτης ημέρας επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματική μετάβαση του οργανισμού σε Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό (ΕΛΛΑΚ).  Εκπρόσωπος της πόλης Schoten του Βελγίου παρουσίασε τις εφαρμογές που με ευκολία θα μπορούσε να υιοθετήσει κάποιος φορέας χωρίς να καταναλώσει χρόνο και χρήμα στην εκπαίδευση των χρηστών.  Στην συνέχεια, ο Michael Blank, εκπρόσωπος του Green Party του Δήμου Böblingen της Γερμανίας, παρουσίασε την πολιτική διάσταση της μετάβασης σε ΕΛΛΑΚ.

Χαρακτηριστικά σημεία της προσέγγισης αυτής ήταν 1) η ανάγκη το ΕΛΛΑΚ να ενσωματωθεί  στα προγράμματα των πολιτικών δυνάμεων ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη διείσδυση στην Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση και να σταθεροποιηθεί  2) Οι καλύτερες συνθήκες ασφάλειας των δεδομένων που δημιουργεί το ΕΛΑΚ διότι  στηρίζεται σε ευρύτερη βάση χρηστών και παραγωγών,  περιορίζοντας τα κίνητρα για επιθέσεις και ελέγχοντας.  Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση (debate) μεταξύ τριών εμπειρογνώμων οπού ο καθένας προέβαλλε την εμπειρία του σχετικά με τις προκλήσεις που συνήθως  αντιμετωπίζει ένας φορέας στην διαδικασία μετάβασης σε ΕΛΛΑΚ.  Η 1η ημέρα του Workshop ολοκληρώθηκε με τις ομιλίες του Manuel Rodriguez και Nico Gulden από την εταιρεία Univention που παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους μια «μελέτη περίπτωσης» (case study) για την υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ από σχολεία της Βρέμης και του Βερολίνου.

Το κεντρικό θέμα της δεύτερης ημέρας αφορούσε την διαλειτουργικότητα ΕΛΛΑΚ. Ο Dr. Jürgen Jähnert μίλησε για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημόσιου Τομέα και για το έργο OSII (www.osi-initiative.com) που έχει στόχο την διασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού.  Στην συνέχεια οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε διαδραστικές συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ομαλή μετάβαση σε ΕΛΛΑΚ, τις πολιτικές διαστάσεις, και την διαλειτουργικότητα ΕΛΛΑΚ με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Από την ΚΕΔΕ και την ΠΕΤΑ στο workshop της Γερμανίας μετείχαν η Θάλεια ΠΑΤΤΑΚΟΥ, συντονίστρια εκ μέρους της ΠΕΤΑ και η Μάρθα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, στέλεχος της ΚΕΔΕ. Οι επόμενες εκδηλώσεις του έργου θα πραγματοποιηθούν από την περιφέρεια Vysocina της Τσεχίας τον Μάρτιο του 2012.  Συγκεκριμένα το 7ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο OSEPA θα γίνει 26-27/3/2012 στην Πράγα, ενώ το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και η 6η Εκπαιδευτική Επίσκεψη θα πραγματοποιηθούν μεταξύ (28-30/3/2012) στην πόλη Jihlava της Τσεχίας.