Νέος νόμος για τους Δήμους

ypes2

Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξυγίανση των υπερχρεωμένων Δήμων και Περιφερειών, με στόχο να διαχειρίζονται και να εξυπηρετούν  αξιόπιστα  το χρέος τους,  χωρίς να αναστέλλουν κρίσιμες προς τους πολίτες λειτουργίες τους,  έχουν περιληφθεί στο κατεπείγον οριζόντιο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα παρουσιασθεί αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με τις διατάξεις αυτές μεταξύ άλλων ρυθμίζονται  θέματα όπως:

Δυνατότητα σύναψης δανειακών συμβάσεων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμων και Περιφερειών.

Αποσύνδεση του επιτοκίου των δανείων από αυτό των κρατικών ομολόγων και αντικατάσταση του με το ισχύον επιτόκιο δανεισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012  για τη ρύθμιση των δανείων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ρυθμίζονται επίσης:

α) Η δυνατότητα πληρωμής για το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχρεωτικών δαπανών, δαπανών για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για την  προμήθεια υλικών και τροφίμων για δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγύης, δαπανών  που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης  κοινωφελών επιχειρήσεων  και δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων κ.ά.

β) Η εκλογή νέων  Διοικητικών Συμβουλίων στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη συγχώνευσή τους στον ενιαίο ΦΟΔΣΑ.