Βαρύ το τίμημα του ΕΔΣΝΑ για τους δήμους

skoypidia-thumb-large

Αναστάτωση έχει φέρει σε πολλούς δήμους της Αττικής η υπέρογκη άυξηση που τους επιφύλαξε το ΦΕΚ 2854 του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ΕΔΣΝΑ που αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο. Δ.Σ.Α.) για την εισφορά τους στον ΧΥΤΑ το 2012. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ορισμένοι δήμοι καλούνται να πληρώσουν μέχρι και 40% μεγαλύτερη εισφορά από το 2011.
Για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών των Δήμων που είναι μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 όπου η μέτρηση πια δεν γίνεται σύμφωνα με τον πληθυσμό όπως παλιότερα, αλλά σύμφωνα με το συνολικό βάρος των στερεών αποβλήτων που μεταφέρουν τα απορριμματοφόρα κάθε δήμου στον ΧΥΤΑ της Φυλής.
Από το ΦΕΚ δεν λείπουν και οι δήμοι που καλούνται να πληρώσουν αρκετά λιγότερα χρήματα από αυτά του 2011 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αναπτύξανε σε μεγάλο βαθμό την ανακύκλωση. Χαρακτηριστικό πάραδειγμα αυτό του δήμου Παπάγου Χολαργού που έφτασε στο 30% την αποκομιδή στους μπλε κάδους και απόλαυσε και την ανάλογη έκπτωση.
Στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρεται οτι μέχρι την αναλυτική κοστολόγηση των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία θα καθορισθεί η οριστική τιμή, ορίζεται τιμή σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων, ανεξάρτητα από τις εγκαταστάσεις στις οποίες αποθέτουν τα απόβλητα οι Δήμοι του Νομού
Αττικής. Στο τέλος του 2012, ανάλογα με τα φορτία που θα μεταφέρουν οι δήμοι έως τις 31.12.2012, εκκαθαρίζονται, για καθέναν από τους παραπάνω δήμους, οι οφειλές ή τα δικαιώματα επιστροφής, με ανάλογη χρέωση ή πίστωση των εισφορών που αναλογούν σε αυτούς για το έτος 2013.
Ομως το πρόβλημα είναι ότι ο υπερχρεωμένος ΕΔΣΝΑ πολύ δύσκολα θα έχει την ρευστότητα στο τέλος του 2012 για να επιστρέψει χρήματα.