8 Προτάσεις για τη Δυτική Αθήνα στο Ρυθμιστικό

Mpozikas

Στην σύσκεψη της Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 που έγινε την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Ιλίου, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας παρεμβαίνοντας στη συζήτηση κατέθεσε 8 προτάσεις για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας.
Οι προτάσεις κατατέθηκαν και γραπτά σε όλους τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού της Αθήνας κα Δανάη Αντωνάκου, που δεσμεύτηκε ότι όλες οι προτάσεις από τους Δημάρχους, τον ΑΣΔΑ, μαζικούς φορείς της περιοχής θα εξεταστούν συγκεκριμένα πριν την τελική διαμόρφωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης του Προέδρου του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Μποζίκα:
«Η πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 επικεντρώνει την προσοχή της στην ανασυγκρότηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Οι λόγοι για αυτή την επικέντρωση ανάγονται στην ειδική συγκυρία της διόγκωσης του προβλήματος υποβάθμισης έως και γκετοποίησης συνοικιών του ιστορικού κέντρου της Αθήνας σε συνδυασμό με την υπερσυγκέντρωση εκεί οικονομικών μεταναστών.
Όμως, όσο κι αν κατανοούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που οδηγούν στην επιμονή αυτή στα προβλήματα του κέντρου, δεν μπορούμε να δεχθούμε ως απάντηση σ’ αυτά την ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση της Δυτικής Αθήνας.
Είναι γνωστά τα προβλήματα της αναπτυξιακής υστέρησης, των ελλείψεων στις υποδομές, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Δυτικής Αθήνας. Θα περιμέναμε λοιπόν από ένα νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας να δώσει τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους. Τα εργαλεία για την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής υπάρχουν και περιγράφονται μέσα στην ίδια την πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Μόνο που δεν προτείνεται η χρήση τους στη Δυτική Αθήνα!
Η Δυτική Αθήνα απουσιάζει από κάθε επίπεδο σχεδιασμού στην πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο, με εξαίρεση μια αναφορά στο Περιστέρι ως Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας, αναφορά που δεν θα μπορούσε να λείπει για τον μεγαλύτερο Δήμο της Β’ Αθήνας και δεν αποσαφηνίζεται βεβαίως αν σημαίνει τελικά κάτι συγκεκριμένο.
Η Δυτική Αθήνα και οι 800.000 κάτοικοι της δεν συνδέονται σύμφωνα με την πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο με καμιά περιοχή πολιτιστικής σημασίας, τουριστικής ανάπτυξης, χωροθέτησης εμπορικής δραστηριότητας, προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.
Τώρα, όλη η Δυτική Αθήνα ενωμένη πρέπει να σταθούμε στο μείζον. Στην απαίτηση σε κάθε συνολικό σχεδιασμό για την Αθήνα και την Αττική να προβλέπεται ένας διακριτός ρόλος και ταυτότητα για τη Δυτική Αθήνα και να οργανώνονται οι κοινωνικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις για την ανάταξη και αναβάθμιση της.
Στο ζήτημα αυτό αναμένουμε και μια ξεκάθαρη θέση από την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από την Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα, χωρίς συμψηφισμούς και κομματικές σκοπιμότητες. Η προάσπιση των συμφερόντων των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας πρέπει να βρίσκει την Αυτοδιοίκηση όλη ενωμένη.
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια σημεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο, όχι ως προτάσεις συγκεκριμένων έργων γιατί δεν είναι αυτή η λογική ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου αλλά ως θεμέλια για το μετέπειτα προγραμματισμό.
1. Στο κεφάλαιο 1, στην ενότητα «δομικά ελλείμματα στο στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου» να συμπεριληφθεί η αναπτυξιακή υστέρηση της Δυτικής Αθήνας σε σχέση με το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο. Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι νοηματικές βάσεις για το σχεδιασμό μέτρων αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης.
2. Στο κεφάλαιο 2, στην ενότητα «αναγνώριση των βασικών δεδομένων και δυναμικών για την Αθήνα / Αττική», στην οποία γίνεται αναφορά στα προβλήματα γκετοποίησης συνοικιών του κέντρου της Αθήνας και σε περιοχές αποβιομηχάνισης πάλι σε συνοικίες του Δήμου Αθηναίων, να συμπεριληφθεί η αναφορά στις γειτονιές εγκατάστασης οικονομικών μεταναστών, παλιννοστούντων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) στη Δυτική Αθήνα. Επίσης να επισημανθούν και γειτονιές της Δυτικής Αθήνας ως περιοχές αποβιομηχάνισης.
3. Στο κεφάλαιο 4 στην ενότητα 2, όπου προσδιορίζονται οι Αναπτυξιακοί Πόλοι στην Αττική, να προβλεφθεί ο Αναπτυξιακός Πόλος Δυτικού Λεκανοπεδίου, ακριβώς όπως υπάρχει Πόλος του Βόρειου Λεκανοπέδιου, του Θαλάσσιου Μετώπου (δηλαδή των νοτίων προαστίων), του Αεροδρομίου, Εκπαιδευτικός Πόλος Ζωγράφου – Αγ. Παρασκευή κ.ά.
Στην περίπτωση αυτή το Περιστέρι αναβαθμίζεται από Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας όπως περιγράφεται στη συνέχεια του κεφαλαίου 4 σε επίκεντρο όλου του Αναπτυξιακού Πόλου με άλλα δυο σημεία στήριξης στο εσωτερικό του Δυτικού Αναπτυξιακού Πόλου, γεωγραφικά εκατέρωθεν του Περιστερίου.
4. Στο κεφάλαιο 4 στην ενότητα 3, όπου καθορίζονται οι στόχοι για το Περιβάλλον και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να προστεθεί συγκεκριμένη αναφορά ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί η μονομερής και άδικη επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής και της γειτνιάζουσας Δυτικής Αθήνας με την εναπόθεση των απορριμμάτων όλης της Αττικής.
5. Στο κεφάλαιο 4 στην ενότητα 5, να προβλεφθεί Στρατηγικός Υποδοχέας Καινοτομίας και Πράσινης Ανάπτυξης (δηλαδή Τεχνολογικό Πάρκο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε)  στη Δυτική Αθήνα, με χωροθέτησή του σε περιοχή όπου υπάρχει απόθεμα παλαιών βιομηχανικών κτιρίων.
Ερχόμενοι τώρα στα ειδικά ζητήματα, που μερικά από αυτά αφορούν και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και τα έργα που θα ενταχθούν σ’ αυτό:
6. Όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαχείριση των χώρων πρασίνου, καθοριστική σημασία για την περιοχή μας έχει η διασφάλιση της προοπτικής του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» μέσα από την απόδοση του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αντίστοιχα ξεκάθαρη πρέπει να είναι η κατάσταση με την προστασία και την οικολογική ανασυγκρότηση του Αιγάλεω-Ποικίλου Όρους. Να στηριχτούν οι προσπάθειες και το έργο που έχει επιτελέσει τόσα χρόνια στο βουνό η Αυτοδιοίκηση και να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά κωλύματα των υπηρεσιών των Υπουργείων.
7. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το θέμα των Στρατοπέδων. Καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει στο Ρυθμιστικό για την απομάκρυνσή τους. Νομίζω ότι μπορεί ο στόχος αυτός, της απομάκρυνσης τους και απόδοσης των χώρων στους κατοίκους, να συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό της Περιφέρειας, και για τα Στρατόπεδα ΚΕΔΒ-ΚΕΒΟΠ και για το 301.
8. Για τα συγκοινωνιακά θέματα προτείνουμε να μελετηθούν από κοινού από τους Δήμους της περιοχής μας για τη διαμόρφωση μιας πρότασης προς την κεντρική εξουσία που να στοχεύει στη διασύνδεση όσο γίνεται περισσότερων συνοικιών με το δίκτυο του Μετρό και επίσης στη διευκόλυνση της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των πόλεων της Δυτικής Αθήνας, που έχει γίνει πάλι δυσχερής μετά τις περικοπές δρομολογίων της ΕΘΕΛ.
Υπάρχει τέλος ένας αριθμός έργων που έχουν προταθεί από κάθε Δήμο και επίσης από τον ΑΣΔΑ, με διάφορους βαθμούς ωριμότητας. Μερικά από αυτά είναι η ανάπλαση του χώρου της πρώην ΒΙΟΧΡΩΜ στην Αγία Βαρβάρα, η κατασκευή του Πολύκεντρου δραστηριοτήτων στο χώρο της πρώην ΒΙΟΦΙΑΛ στο Ίλιον, η διάνοιξη της Θηβών από άκρη σε άκρη, οι Πράσινες Διαδρομές, τα κτίρια κοινωνικών και κοινωφελών λειτουργιών.
Το σωστό είναι να συνεννοηθούμε οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και ο ΑΣΔΑ, να διατυπώσουμε με ομόφωνη συνεννόηση ένα πρόγραμμα με ιεράρχηση των έργων που προφανώς θα έχουν και μια γεωγραφική διασπορά, και να ζητήσουμε δεσμεύσεις για την υλοποίηση του».