Και τα σκουπίδια υπό το βλέμμα των Γερμανών

xomateri_232x

Παρουσία του Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Horst Reichenbach συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, και του πρόεδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Σγουρού.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα:
Α.     Διαχείριση στερεών αποβλήτων Αττικής
1.    Εντοπισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των έργων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.
2.    Εξασφάλιση χρηματοδότησης και διαδικασίες εγγυήσεων για την υλοποίηση των έργων (Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων/ Συνεισφορά ελληνικού Δημοσίου, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιδιωτική χρηματοδότηση από δάνεια τραπεζών και ιδιωτών).
3.    Δυνατότητες συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την Ομάδα Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.
4.    Εναρμόνιση των έργων με το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως προκύπτει από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.    Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αττικής.
1.    Αξιολόγηση έργων δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ως προς την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
2.    Αντιμετώπιση περιπτώσεων έργων που προσκρούουν σε δυσκολίες.
Το τι συζητήθηκε ανακοινώθηκε, το τι ειπώθηκε όμως για όλα αυτά, δεν δημοσιοποιήθηκε.
Εντωμεταξύ μετά από όλα αυτό το τεράστιο κόστος και τον χαμό που έγινε στην Κερατεά ξαφνικά όλα ακυρώθηκαν. Εκεί θα γίνει είπανε ένας μικρός ΧΥΤΥ, αντί εβδομήντα στρεμμάτων επτά που θα εξυπηρετεί μόνο τους δύο δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.