Το Ψήφισμα της ΠΕΔΑ

peda_gensyn2

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ, αφού συζήτησε για τα θεσμικά αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Οικονομικά των ΟΤΑ και τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης μέσα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, αποφάσισε:
1. Ζητά από την κυβέρνηση να συμπεριληφθούν στο επικείμενο νομοσχέδιο για την ΤΑ όλα τα θεσμικά αιτήματα των Δήμων που αφορούν:
τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
τη διασφάλιση ότι ο κρατικός έλεγχος των  ΟΤΑ θα είναι έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα,
την προστασία του κύρους των αιρετών και της δυνατότητας τους να ανταποκρίνονται με αξιοπρέπεια στις απαιτήσεις του ρόλου τους.
2. Ζητά την μέχρι κεραίας τήρηση τουλάχιστον των συμφωνηθέντων μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ το 2012, χωρίς καμιά απολύτως νέα περικοπή και σίγουρα όχι λιγότερα από το 2010 και το 2011.
Ζητάμε επίσης την ταχεία  απόδοση όλων των παρακρατηθέντων  κατά τα προηγούμενα έτη πόρων της Αυτοδιοίκησης.
Επιτακτική ανάγκη είναι να προχωρήσει  άμεσα η  ρύθμιση για τα  χρέη παλαιοτέρων ετών των Δήμων, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, η ΠΕΔΑ  επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι  δεν νοείται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην ΤΑ χωρίς την αντίστοιχη  μεταφορά  πόρων.
Η ΠΕΔΑ τονίζει ότι οι Δήμοι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος. Εφόσον οι Δήμοι αναλαμβάνουν κοινωνικές παροχές και υποχρεώσεις του κράτους προς τους πολίτες, είναι αυτονόητο ότι θα έχουν κόστος, το οποίο υποχρεούται να καλύπτει η κρατική χρηματοδότηση.
3. Η Γ.Σ, της ΠΕΔΑ εκτιμά ότι μέσα στις πρωτόγνωρες για τη χώρα μας συνθήκες της «Νέας Φτώχειας» και της υψηλότατης ανεργίας, ο κοινωνικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης καθίστανται ακόμη σημαντικότερος. Οι Δήμοι θα προσπαθήσουν να υπερβούν τις δεδομένες δυνατότητες τους και σε συνεργασία με όλους τους  κοινωνικούς φορείς να συγκροτήσουν ένα δίκτυο αλληλεγγύης που δεν θα αφήσει κανένα πολίτη αβοήθητο μπροστά στην κρίση.
Η ΠΕΔΑ απαιτεί από την κεντρική εξουσία να διευκολύνει για την άρση γραφειοκρατικών περιορισμών στην κοινωνική δράση των ΟΤΑ.
Επίσης η ΠΕΔΑ ζητά η Πολιτεία να επανεξετάσει άμεσα ρυθμίσεις που θίγουν τα πλέον ευπαθή εισοδηματικά στρώματα, έτσι ώστε να μετριαστεί το εύρος του φαινομένου της Νέας Φτώχειας. Συγκεκριμένα η ΠΕΔΑ ζητά:
Α) ουσιαστικές μειώσεις και απαλλαγές από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, όχι μόνον για τους απολύτως ανέργους επί 12 μήνες αλλά για κάθε πολίτη που το εισόδημα του είναι χαμηλότερο από κάποιο συμφωνημένο όριο.
Β) Σεβασμό του κατώτερου μισθού και των δώρων στον ιδιωτικό τομέα
Γ) Άμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν μετά τις μεγάλες μειώσεις μισθών τους οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια, με νομοθετική ρύθμιση που αφορά το ΤΠκΔ και τις ιδιωτικές τράπεζες και με την οποία εκτός της παράτασης αποπληρωμής θα μειώνεται και το επιτόκιο, ώστε να είναι αληθινή η ωφέλεια του δανειολήπτη.