Μείων 150.000 μέχρι το 15 στο δημόσιο

ypes

Στη σημασία της συμφωνίας σε ένα νέο πρόγραμμα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι πρόγραμμα αυτής της Κυβέρνησης, αλλά και της επόμενης Κυβέρνησης, είναι πρόγραμμα για την χώρα», κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο γραφείο του με τους εκπροσώπους του μηχανισμού στήριξης Poul Thomsen, Klaus Masuch,  Matthias Mors και Mark Flanagan, παρουσία των Υφυπουργών Ντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
Ο κ. Ρέππας, παρατήρησε ότι τη στιγμή αυτή είναι απαραίτητη και εθνικά ωφέλιμη η συμφωνία των κυβερνητικών κομμάτων. Αναφερόμενος στην προωθούμενη διοικητική μεταρρύθμιση ενημέρωσε ότι συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναλύοντας λεπτομερώς τους στόχους και τις δράσεις για την επίτευξή τους, καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, πρότεινε την ένταξη όλων των επιμέρους δράσεων σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, ζητώντας «συνεργασία σε καθημερινή βάση», όπως είπε χαρακτηριστικά, «για την αξιολόγηση της εξέλιξης των δρομολογημένων δράσεων».
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την task force και ιδίως τη Γαλλία, επιβεβαιώθηκε ο στόχος για την αξιολόγηση δομών και προσωπικού στο σύνολο του Δημοσίου, όπως επίσης ο προγραμματισμός για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, που συνίσταται στη μείωση κατά 150.000 συνολικώς των απασχολουμένων στο ελληνικό Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2015.
Ο Υπουργός, ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο, σημειώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάταξη των υπηρετούντων στους νέους βαθμούς και ολοκληρώνεται και η αντιστοίχισή τους σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο. Σημείωσε ότι η μείωση των αποδοχών οδηγεί σε δημοσιονομική ωφέλεια για το ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, που συνυπολογιζόμενη με τις μειώσεις των αποδοχών που έχουν προηγηθεί έχουν οδηγήσει σε  χαμηλά επίπεδα τις αποδοχές των εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο.
Ακόμη, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Υπουργείου από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων σε όλα τα Υπουργεία με τη μείωση κατά τουλάχιστον 30% των υπηρεσιακών δομών και ενημέρωσε ότι 12 Υπουργεία έχουν ήδη ανταποκριθεί κι έχουν αποστείλει σχέδια νέων οργανισμών που εναρμονίζονται με αυτόν τον κανόνα. Επισήμανε την ωφέλεια ως προς τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των νέων δομών που θα προκύψει, καθώς και την εξοικονόμηση λόγω ιδίως της μείωσης των θέσεων προϊσταμένων, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη καταργηθεί υπηρεσιακές μονάδες αυτοτελούς τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς γραφείου.
Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην κατάργηση του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και την προωθούμενη αναδιάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων με συγχωνεύσεις και απορροφήσεις και την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν 4024. Αυτή η ταχύρρυθμη αναδιάρθρωση θα ενταχθεί στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την αναμόρφωση του κράτους και τόνισε πως είναι στο τελικό στάδιο η εκπόνηση σχετικού νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος, με αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, απλοποίηση διαδικασιών και βελτίωση του συντονισμού των κυβερνητικών λειτουργιών.
Αναφερόμενος στην πολιτική για την εργασιακή εφεδρεία, ο κ. Ρέππας εξήγησε λεπτομερώς και με αριθμητικά στοιχεία πως εξελίχθηκε το πρόγραμμα για το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το αντίστοιχο πρόγραμμα για τους εργαζομένους με συμβάσεις ΙΔΑΧ, τόσο στο κράτος και τους ΟΤΑ όσο και στα ΝΠΙΔ, όπου το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών. Είπε χαρακτηριστικά ότι, «αυτή η παρέμβαση, η οποία δεν είχε εξ αρχής δημοσιονομικούς στόχους υπήρξε ίσως η πιο δραστική τομή, αφού έστειλε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την επικρατούσα εργασιακή ακαμψία στο ελληνικό κράτος», προσθέτοντας πως ασφαλώς «η ανάγκη για απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, οδήγησε στην εφαρμογή μιας οριζόντιας πολιτικής, που επόμενο ήταν να περιέχει και στοιχεία ανορθολογισμού και αδικίας». Στο σημείο αυτό, επισήμανε την ανάγκη να αποφευχθεί η λειτουργική κατάρρευση κρίσιμων υπηρεσιών, πολύ περισσότερο που από το σύνολο των απασχολουμένων στο ελληνικό κράτος σχεδόν το 50% αποτελεί το προσωπικό των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και των ενστόλων κάθε κατηγορίας.
Έτσι, εν κατακλείδι υπογράμμισε πως η πολιτική για τον αριθμό των απασχολουμένων στο Δημόσιο με τον έλεγχο των προσλήψεων εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική με τον κεντρικό στόχο που προαναφέρθηκε, τη μείωση κατά 150.000 απασχολουμένων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2015.
Εν συνεχεία αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την προωθούμενη ανάπτυξη η απλοποίηση διαδικασιών και ελάφρυνση διοικητικών βαρών με ένα πρόγραμμα που αφορά 13 τομείς, αναφέροντας στοιχεία για το πως ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία για ένα τομέα (τουρισμός) και την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για 4 τομείς (εταιρικό δίκαιο, δημόσιες προμήθειες, ασφάλεια τροφίμων, γεωργικές επιδοτήσεις). Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για 8 ακόμη τομείς. Επίσης αναφέρθηκε με στοιχεία στην εξέλιξη του προγράμματος για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σύμφωνα και με προτάσεις αντίστοιχων Υπουργείων σε 15 τομείς πολιτικής, που η απλοποίηση της νομοθεσίας και η αποτελεσματική εφαρμογή της είναι καθοριστικές για την αναπτυξιακή ώθηση της χώρας.
Τέλος, ο κ. Ρέππας έκανε αναφορά στην πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την εφαρμογή της οδηγίας 123 για την παροχή υπηρεσιών, την καθιέρωση ενιαίου λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Σημείωσε δε, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Οικονομικού από το ΑΣΕΠ σε όλα τα Υπουργεία, όπως άλλωστε προβλεπόταν στις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το ισχύον μνημόνιο.