Οι έλεγχοι της Περιφέρειας αποκαλύπτουν τελικά τι τρώμε

perifereia237

Ελέγχους σε 97 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διενήργησαν τα μικτά κλιμάκια των ελεγκτικών οργάνων του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής , κατά τη διάρκεια των εορτών.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν καθημερινά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλους τους Δήμους της περιοχής με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έδειξαν ότι σε 27 κρεοπωλεία, 6 μόνο εντοπίστηκε να διατηρούν τα προϊόντα τους σε ασφαλείς συνθήκες, 8 σε σχετικά ασφαλείς συνθήκες και σε 13  έγιναν συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Σε 9 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης δεν βρέθηκε κανένα να διατηρεί τα τρόφιμα σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες τα 3μόνο διατηρούσαν σχετικά ασφαλείς συνθήκες  υγιεινής και σε 6 έγιναν  συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Από τα 13 ιχθυοπωλεία στα οποία έγινε έλεγχος μόνο τα 3 διατηρούσαν τα ψάρια σε συνθήκες ασφαλούς υγιεινής, τα 2 διατηρούσαν σχετικά ικανοποιητικές συνθήκες και σε 8 έγιναν συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Από τις 19 υπεραγορές, παντοπωλεία – οπωροπωλεία στις οποίες έγιναν έλεγχοι, οι 2 βρέθηκαν να πληρούν τους κανόνες υγιεινής , οι 7 βρέθηκαν σχετικά καθαρές και σε 10 έγιναν συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Σε 17 εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και ζαχαροπλαστεία που ελέχθησαν, τα 7 βρέθηκαν να πληρούν τους κανόνες υγιεινής, τα 2 διατηρούσαν ικανοποιητική κατάσταση υγιεινής και σε 8 έγιναν συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Από τα 12 αρτοποιεία, κανένα δεν εντοπίστηκε να διατηρεί τα προϊόντα του σε συνθήκες απόλυτα καλής υγιεινής,  3 ήταν σχετικά καθαρά ενώ σε 9 έγιναν συστάσεις για άμεση βελτίωση.

Τα κλιμάκια συγκροτήθηκαν από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει τους πολίτες  ότι θα συνεχίσει εντατικά και με συστηματικό τρόπο τους ελέγχους στα καταστήματα της περιοχής καθώς η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελεί γι αυτή προτεραιότητα.  
Δεν έδωσαν όμως τα ονόματα των επιχερήσεων στην δημοσιότητα τουλάχιστον αυτών ου βρέθηκαν εντάξυ.