Κοινωνική αναθεώρηση του ΕΣΠΑ ζήτησε ο Ασκούνης

askoynis_synedrio

Την άμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και την ενίσχυση της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής ζήτησε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κώστας Ασκούνης από βήματος του συνεδρίου και συγκεκριμένα την ενίσχυση των πόρων του ΕΣΠΑ που διατίθενται για την κατασκευή κοινωνικών υποδομών, κυρίως Παιδικών Σταθμών, την ενίσχυση των πόρων του ΕΣΠΑ που διατίθενται για τη λειτουργία κοινωνικών υποδομών και την άμεση ενεργοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ και αφορούν στην υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Ο κ. Ασκούνης θύμισε παρουσία του Υπουργού κ. Γιαννίτση ότι σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της «Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης 2010» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) το ποσοστό υλοποίησης του άξονα προτεραιότητας 3 (3.1, 3.2, 3.3) κυμαίνεται μεταξύ 32,92% και 20,02% ενώ το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔ είναι 13,48%, και ειδικότερα σε ότι αφορά υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 75% και 90% κατ’ έτος που υλοποιήθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συμπλήρωσε ότι είναι προφανές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τις δυνατότητες απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.
Θέλουμε όμως είπε να καταστήσουμε σαφές, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η αντίληψη της φιλανθρωπίας είναι έξω από τις αρχές και αξίες της Αυτοδιοίκησης.
Πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης, το οποίο να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ένα ταμείο το οποίο θα τροφοδοτείται από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και άλλους πόρους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και χρόνια έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων κοινωνικών δομών στο σύνολο της χώρας που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης των τοπικών κοινωνιών και συνθέτουν τον άξονα της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων.
Οι Δήμοι ως ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης προς τον πολίτη, με γνώση και επίγνωση των προβλημάτων και των αναγκών του πολίτη, με διαπροσωπική επαφή μαζί του μπορεί και πρέπει να παίξουν το συντονιστικό ρόλο όλων των φορέων στην καθημερινή προσπάθεια για τη στήριξη και προστασία των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπενθύμισε ότι οι Δήμοι, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν ήδη αναπτύξει επιπλέον δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπου κάλλιστα μπορούν να θεωρηθούν ότι ορίζουν ένα εθνικό πλαίσιο αποκεντρωμένης λειτουργίας κοινωνικών υπηρεσιών, όπως: Τα Κέντρα Αλληλεγγύης για την ενίσχυση απόρων, φτωχών και αστέγων με την παροχή συσσιτίων, τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων, είτε κατά περίπτωση χρηματικών βοηθημάτων, κ.ά., τα Δημοτικά Ιατρεία – Εθελοντική Αιμοδοσία, τα Προγράμματα για την αγωγή της υγείας και την προαγωγή της υγείας, τα Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και η Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (γυναίκες – θύματα βίας – κακοποίηση παιδιών, κ.ά.), και ζήτησε την εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Μεταναστών.