Μειώνονται οι Αντιδήμαρχοι

giannitsis_face2

Σε μείωση των αντιδημάρχων προχωράει το Υπ. Εσωτερικών με το Πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση παρά τις διαμαρτυρίες των δημοτικών αρχών για την υπερβολική δουλειά που απαιτεί πια ο Καλλικράτης και την υπερβολική γραφειοκρατία  με την υπέρογκη μεταφορά αρμοδιοτήτων.
Ομως χωρίς ποτέ να έχει θιγεί το θέμα το Υπουργείο όπως φαίνεται είδε στους αντιδημάρχους διέξοδο περικοπών.
Ετσι σύμφωνα με το Πολυνομοσχέδιο:
Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας αντί  των δύο (2) αντιδημάρχων που όριζε το άρθρο 59 του ν.3852/2010, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο αντιδήμαρχοι αντί τεσσάρων.
Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι αντί των πέντε (5) που υπάρχουν σήμερα, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι αντί των έξι (6) αντιδήμαρχοι.
Στους δήμους με πληθυσμό εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.  Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000  κατοίκων ορίζονται  έως  έξι (6) αντί των 8 που υπάρχουν σήμερα για δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω.
Επίσης ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και οκτώ (8), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από εννέα (9) έως και δώδεκα (12) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δώδεκα  (12) και ανώτερος ενώ σήμερα ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος.
Τέλος στους δήμους όπου τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται είναι άνω των 100.000 ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο (2).