Νέοι αντιδήμαρχοι στην Αθήνα

kaminis3

Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, ορίζονται οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 13-2-2012 μέχρι 4-7-2013, ως εξής:

1)  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Σουλτάνα Σπυροπούλου με την εποπτεία των Διευθύνσεων:
α) Κοινοχρήστων Χώρων
β) Οδοποιίας και Αποχέτευσης
γ) Κτηριακών Έργων
δ) Σχολικών Κτηρίων και
ε) Ηλεκτρολογικού

2) Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ανάπτυξης: Νέλλη-Κανέλλα Παπαχελά, με την εποπτεία των Διευθύνσεων:
α) Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
β) Εμπορίου και Ανάπτυξης

3) Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Ανδρέας Βαρελάς, με την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

4) Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Εύα Κοντοσταθάκου με την εποπτεία των Διευθύνσεων:
α) Οικονομικών
β) Δημοτικών Προσόδων
γ) Προμηθειών και Γενικών Αποθηκών
καθώς και με τις αρμοδιότητες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

5) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης: Καλλιόπη Γιαννοπούλου με την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.

6) Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Σχεδίου Πόλεως: Αικατερίνη Δωρή με την εποπτεία της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας.

7) Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος με την εποπτεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

8) Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Αστικής Κατάστασης: Φώτης Προβατάς με την εποπτεία της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων.

9) Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος: Άγγελος Αντωνόπουλος με την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

10) Αντιδήμαρχος Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης: Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης με την εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Τμημάτων 1ης,2ης, 3ης, 4ης,5ης,6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Επίσης,
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος  κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος κυρία Νέλλη – Κανέλλα Παπαχελά.

η Αντιδήμαρχος κυρία Σουλτάνα Σπυροπούλου, ορίζεται αναπληρώτρια του Δημάρχου Αθηναίων, και θα ασκεί τα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Στον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικόλαο Κόκκινο, ανατίθεται η εποπτεία της Δ/νσης Κοιμητηρίων

Στη δημοτική σύμβουλο κυρία Αγγελική Αντωνοπούλου, ανατίθεται η εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού.