Δεν θα γίνει ΑΕΙ η ΕΣΔΔΑ

Με αφορμή ανακριβή όπως λέει δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία έγινε απόπειρα, με σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον εφαρμοστικό νόμο, να «μετατραπεί» η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σε ΑΕΙ, ο πρόεδρος Νίκος Χλέπας, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ετέθη θέμα για μετατροπή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε ΑΕΙ. Η τροπολογία που κατατέθηκε αφορούσε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και όχι την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Χλέπας υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ρόλος της ΕΣΔΔΑ, η οποία είναι παραγωγική σχολή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, είναι σαφώς διαφορετικός από τον ρόλο των ΑΕΙ.  Από το 1986, η ΕΣΔΔΑ έχει προσφέρει στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά 2.212 αποφοίτους που αποτελούν, κατά γενική ομολογία, στελέχη υψηλού επιπέδου και επιτελούν πολύτιμο έργο στις θέσεις όπου υπηρετούν. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ήδη προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για την εισαγωγή μιας νέας σειράς σπουδαστών στη Σχολή, γεγονός που καταδεικνύει και την προτεραιότητα που αποδίδει η Πολιτεία στην δημιουργία νέων, άριστα εκπαιδευμένων στελεχών μέσω της ΕΣΔΔΑ.
Εκτός από την ΕΣΔΔΑ, βέβαια, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) περιλαμβάνει και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) που είναι ο κύριος φορέας επιμόρφωσης για το προσωπικό του δημοσίου τομέα, ενώ πρόσφατα συγκροτήθηκε και ειδική μονάδα τεκμηρίωσης και καινοτομιών για τη δημόσια διοίκηση.  Το ΕΚΔΔΑ απασχολεί σήμερα ως προσωπικό 173 άτομα (έναντι 328 ατόμων το 2009), ενώ τα έξοδά του περιορίστηκαν το 2011 σε 16,9 εκατ. Ευρώ (έναντι 26,6 εκατ. Ευρώ το 2009).  Παρά τον δραστικό περιορισμό του προσωπικού  (κατά 155 άτομα, δηλ. κατά 47%), καθώς και των δαπανών (κατά 10 εκατ. περ., δηλ. κατά 36%), υλοποιήθηκαν το 2011 συνολικά 1286 προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα  (έναντι 1.251 προγραμμάτων το 2009) με ίδια μέσα του ΕΚΔΔΑ, ενώ κανένα πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε με εξωτερικούς αναδόχους (έναντι 92 προγραμμάτων με εξωτερικούς αναδόχους το 2009).