Η ΔΗΜ.ΑΡ για το Κίνημα της πατάτας

kouvelis

Με αφορμή το «Κίνημα της πατάτας» η Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες για όλα τα αγροτικά προϊόντα

Η Γραμματεία του Τομέα Αυτοδιοίκησης της ΔΗΜ.ΑΡ. θεωρεί ότι το λεγόμενο «κίνημα της πατάτας» μπορεί να αποτελέσει την αφορμή και το έναυσμα ανάληψης δράσεων, από την αυτοδιοίκηση, για την προστασία των παραγωγών, για τη μείωση της αδικαιολόγητα υψηλής τελικής τιμής των αγροτικών προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή, για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας των μεσαζόντων και για την προώθηση του «δίκαιου εμπορίου»
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως των μεγάλων αστικών κέντρων των νομών και των παλαιών επαρχιών, οφείλει και μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης αυτής της αντίληψης που να αφορά στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων, στο σύνολο του τοπικά παραγόμενου πλούτου.

Προτείνουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση άμεσα:
–    Να ζητήσει σχετική άδεια λειτουργίας Δημοτικών Αγορών από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
–    Να ορίσει συγκεκριμένο χώρο και να τον εξοπλίσει με ειδικά κιόσκια και με τις αναγκαίες υποδομές για την εγκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Παραγωγών, η οποία να λειτουργεί σε τακτική βάση και να προωθεί στους καταναλωτές ποικιλία αγροτικών προϊόντων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
–    Να συντάξει σχετικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Παραγωγών με ισότιμους όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή, αν είναι δυνατόν, όλων των παραγωγών, στο εγχείρημα αυτό.
–    Να διαδώσει και να υποστηρίξει οργανωτικά την πρωτοβουλία αυτή, μέσω και των Κεντρικών και τοπικών ενώσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Δημοτικών Αγορών των Παραγωγών εντάσσεται στη νέα αντίληψη για την ανάπτυξη μορφών κοινωνικής οικονομίας και δίκαιου εμπορίου, όπου δεν χωρούν αισχροκέρδεια, μεσάζοντες και διαμεσολαβητές για την αγορά προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται, τέλος, στη δυνατότητα και υποχρέωση που έχει η Ελληνική Αυτοδιοίκηση να πάρει μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής:
•    Με την ανακούφιση των πολιτών από τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και τη διογκούμενη ανέχεια,
•    με την προστασία του καταναλωτή,
•    με την προστασία μεγάλων μερίδων των Ελλήνων πολιτών από τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.