Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής για τα σχολεία‏ από τον δήμο Ηλιούπολης

Στην υλοποίηση δωρεάν εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής για τα Δημόσια Σχολεία , με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών στους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και της οδικής συμπεριφοράς προχώρησς ο δήμος Ηλιούπολης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2011-2012, από ειδικά εκπαιδευμένο υπάλληλο του Δήμου, τη Δημοτική Αστυνομία και φορείς σχετικούς με το αντικείμενο. Τα ιδιωτικά σχολεία και τα σχολεία των υπολοίπων Δήμων θα επιβαρύνονται με τη συνδρομή του ενός ευρώ ανά μαθητή, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των λειτουργικών δαπανών του Πάρκου. Εξαιρούνται σχολεία όμορων Δήμων στα οποία παρακολουθούν και μαθητές της Ηλιούπολης (συστεγαζόμενα σχολεία). Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και δωρεάν για τους μαθητές, και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.