Διεθνείς Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ για ενίσχυση των πόρων για τοπικές δημοτικές επενδύσεις και τουρισμό

kede_ped

Συνάντηση εργασίας με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενίσχυση των Τοπικών Αρχών των κρατών που πλήττονται από την κρίση και ιδίως της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12/3/2012, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, μεταξύ του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Πόλεων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), Frederic Chevalier και των Κώστα Ασκούνη, προέδρου της ΚΕΔΕ, Απόστολου Κοιμήση, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Παναγιώτη Βασιλείου, γενικού διευθυντή της ΚΕΔΕ και Ράλλη Γκέκα και Παναγιώτη Μαΐστρου, συμβούλων της ΚΕΔΕ.

Η ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ δρομολογήθηκε πριν από ένα μήνα και σ’ αυτήν εντάσσονται και η επίσκεψη των δύο Ιταλών δημάρχων Mario Galdi, δήμαρχο της πόλης Cava dei Tirreni και Giovanni Moscatiello, δήμαρχο της πόλης Baronissi, καθώς και η σημερινή επίσκεψη του γενικού γραμματέα του CEMR.
Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του προεδρείου της ΚΕΔΕ στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του CEMR στις 22 και 23 Μαρτίου, όπου και από ελληνικής πλευράς θα τεθεί με λεπτομέρειες το θέμα.
Η συνέχεια θα δοθεί στις αρχές Απρίλη στην Αθήνα με την επίσκεψη του προέδρου του CEMR και δημάρχου Στουτγάρδης  Wolfgang Schuste.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
•    Να προταθεί στην προσεχή συνεδρίαση του CEMR λήψη απόφασης για δημιουργία νέου Ταμείου Συνοχής που θα χρηματοδοτεί απευθείας έργα, τα οποία θα υλοποιούν οι δήμοι, με πόρους από τους Δήμους – μέλη του CEMR και της Ένωσης Πόλεων και Τοπικών Αρχών (UCLG), από κράτη, από ιδιώτες και από τους ίδιους τους δικαιούχους δήμους.
•    Να αναληφθούν πρωτοβουλίες, ιδίως από τους δήμους μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, με μεσολάβηση του CEMR και της ΚΕΔΕ και σε συνεργασία με τους κλάδους του τουρισμού και του αρμόδιου υπουργείου.