Κίνδυνος για υψηλά πρόστιμα από ΦΑΠ στους δήμους.

Επιπλέον Φορολόγηση και αύξηση εξόδων προβλέπεται να έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι δήμοι αφού από φέτος και μάλιστα αναδρομικά φορολογούνται τα ακίνητα τους. Μέσω του ΦΑΠ προβλέπεται να φορολογηθούν το δικαίωμα της κυριότητας την αποκλειστικής χρήσης στάθμευσης και οι βοηθητικοί χώροι. Το εγχειρίδιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μάλιστα και την καταβολή σε τρεις δόσεις και πρόστιμο από 117 έως 1170 ευρώ. Η αλλαγή οφείλεται στην υποχρέωση από φέτος υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας και για τα φυσικά πρόσωπα. Αν δεν ενεργοποιηθεί εγκαίρως ο μηχανισμός των δήμων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 12523/97 προβλέπεται αύξηση 60% για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 120% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.