Υπό εξέταση το συνταξιοδοτικό καθεστώς των αιρετών

Το θέμα της συνταξιοδότησης των αιρετών οργάνων, τελεί υπόψη του υπουργείου Οικονομικών και μελετάται κάτω από τα νέα κοινωνικοασφαλιστικά και οικονομικά δεδομένα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης για τις συντάξεις σε δημάρχους.

Στην απάντηση του, ο κ. Σαχινίδης σημείωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, οι δήμαρχοι δικαιούνται ισόβιας χορηγίας από το δημόσιο, εφόσον έχουν συμπληρώσει οκταετή υπηρεσία αιρετού δημάρχου.

Ταυτόχρονα, όμως, ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε παλαιότερο νόμο, τον Ν. 1205/1981, με τον οποίο είχε δοθεί δικαίωμα χορηγίας σε όσους είχαν διατελέσει δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας με μία θητεία έως την 10.9.1981.

Με μεταγενέστερο νόμο εξάλλου, τον Ν. 3513/2006, οι ανωτέρω ευνοϊκές διατάξεις επεκτάθηκαν και σε όσους αφυπηρέτησαν μετά την 10.9.1981, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων.