Εξώδικη διαμαρτυρία για ΤΟΠΕΚΑ και κοινωφελή

ergasia

Σε εξώδικη διαμαρτυρία προς το υπουργείο Εργασίας προχώρησε το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με το επιχείρημα ότι η Διαχειριστική Αρχή του υπουργείου Εργασίας αντί να προωθεί άμεσα τα κονδύλια στην Κοινωνία των Πολιτών, επιτρέπει και ουσιαστικά πριμοδοτεί την ανάληψη του συντονισμού των Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις των Περιφερειών Αττικής, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κ. Μακεδονίας, σε συνέντευξη Τύπου-ενημέρωση χθες το βράδυ, εξήγησαν τους λόγους που τους οδήγησαν στην εξώδικη διαμαρτυρία και στη συνέχεια κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Στην πρόταση καλούν να συμμετάσχουν όσες περισσότερες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών τηρούν τις προδιαγραφές διαχειριστικής επάρκειας, που ορίζει ο νόμος για την Κοινωνική Οικονομία.


Η εξώδικη διαμαρτυρία
Αιτία της εξώδικης διαμαρτυρίας είναι το γεγονός ότι αν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες αποκλείουν τη δυνατότητα καθοριστικού ρόλου του δημοσίου τομέα σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, όπως η παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την ενσωμάτωση των οδηγιών, ο ελληνικό νόμος αφήνει τη δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου (που στην πλειονότητά τους ελέγχονται από τους ΟΤΑ) να συντονίζουν το έργο των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Κι έτσι, όπως σημειώνεται στο εξώδικο «δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό Δημόσιο και στις δημόσιες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν κοινοτικούς πόρους για τις ανάγκες χρηματοδότησης του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο». 


    Όπως αναφέρεται στο εξώδικο «είναι πασιφανές ότι η Διαχειριστική Αρχή του υπουργείο Εργασίας χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς κυριολεκτικά από την πίσω πόρτα κατά τρόπο ουσιαστικά παράνομο, προκειμένου να εξυπηρετήσει το πελατειακό πολιτικό σύστημα του Δημοσίου και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες αναπτυξιακές εταιρείες, κατά τη γενικότερη ομολογία, να έχουν καταλήξει να λειτουργούν με δυσανάλογο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με την προσφορά τους που πολλές φορές φθάνει μόνο το 30%». 
Όπως σημείωσε εκ μέρους του Παρατηρητηρίου, ο δημοτικός σύμβουλος δήμου Καλαβρύτων Βασίλης Τακτικός τα χρήματα που προορίζονταν στο παρελθόν για τα προγράμματα «Stage» και τα χρήματα για τα προγράμματα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων κατέληξαν «επί της ουσίας με διάφορες μεθοδεύσεις στις τσέπες των επιτηδείων και όχι στους πραγματικούς αποδέκτες. Καταγγέλλουμε ότι συνεχίζεται η ίδια παρελκυστική τακτική και στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την κατάρτιση ανέργων, από τα οποία έχει ωφεληθεί μόλις το 1,2% των ανέργων». 
Το Παρατηρητήριο διαμαρτύρεται ειδικά για τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων) και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά σχέδια δράσεις για την απασχόληση) «που ενώ προορίζονται για ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, τελικά χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ζημιογόνων εταιρειών του δημοσίων και του συντεχνιακών τους συμφερόντων». 
Οι οργανώσεις ζητούν από το υπ. Εργασίας να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των αναπτυξιακών εταιρειών «όχι μόνο βάσει του Ν.4019/11 στον οποίον υπάρχουν διφορούμενες και αυτοαναιρούμενες ερμηνείες, αλλά επίσης βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Οδηγιών από τις οποίες απορρέει ο νόμος και βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου που ορίζει περιορισμό των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές συμπράξεις». Οι οργανώσεις ζητούν απαντήσεις που θα θεωρηθούν δεσμευτικές και θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.