Λεφτά υπάρχουν αλλά πως θα τα πάρουμε;

Την επιχείρηση πρόσβασης των Ελληνικών Δήμων στα διαρθρωτικά ταμεία και στα 8 δις αναπορρόφητα κονδύλια της Ευρώπης παρουσίασαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κ. Ασκούνης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης κ. Wolfgang Schuster και ο Υφυπουργός Εργασίας της Γερμανίας κ. Φούχτελ.
Οπως ανακοινώθηκε μετά από πρόταση των Ελλήνων αντιπροσώπων στην Επιτροπή Περιφερειών για την δημιουργία “Ευρωπαϊκού Ταμείο Τοπικής Ανάπτυξης” υιοθετήθηκε και θα προταθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο κ. Schuster επεσήμανε την ανάγκη της αληλεγκύης μεταξύ των δήμων της ευρώπης και ο κ. Ασκούνης υπογράμμισε τις τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των δήμων και ειδικότερα της Ελλάδας στα αδιάθετα κονδύλια της Ευρώπης.
Ο κ. Ασκούνης έκανε παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του Ταμείου που θα αποτελείται από μια Επιτροπή Παρακολούθησης του CERM και της ΚΕΔΕ, μια ομάδα διοίκησης έργου, ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκτυο και ένα Τεχνικό Σύμβουλο που θα είναι φορέας διαχείρισης του προγράμματος και στο οποίο θα συμμετέχει η ΕΕΤΑΑ.
Οι δήμοι θα κληθούν να συντάξουν τεχνικά δελτία για μικρά έργα όπως κοινωνικών υποδομών, ύδρευσης αποχέτευσης, αναπλάσεις και περιβαλλοντικά, τα οποία θα μεταβιβαστούν ως αιτήσεις στον διαχειριστή του προγράμματος και στην συνέχεια στην ομάδα διοίκησης έργου που θα τα εγκρίνει.
Τα κριτήρια κατανομής των χρηματοδοτήσεων θα καθορίζονται στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του CEMR.
Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει κάνει ακόμη αποδεκτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δήμων και των Περιφερειών.