Αναστέλλονται τελικά οι προσλήψεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας λόγω εκλογών

dhmosio_17_450x

Αναστέλλονται τελικώς οι προσλήψεις στην κοινωφελή εργασία, μετά από ολοήμερη διαβούλευση των φορέων του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Εργασίας. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας δεν υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και στην ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, για το “πάγωμα” των προσλήψεων λόγω της προκήρυξης των εκλογών.

Όμως, για λόγους διαφάνειας το ΑΣΕΠ, αποφάσισε να υποδείξει στους φορείς του προγράμματος την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΑΝΑΔ αναφέρει: “Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη ωφελουμένων, δεν αναρτώνται πίνακες επιλογής, δεν υπογράφονται συμβάσεις πρόσληψης.

Οι σχετικές διαδικασίες (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων) που έχουν ήδη κινηθεί αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος

πηγή:e-dimosio.gr