Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

perifereiako

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού).
Επισυνάπτονται τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

1.    Έγκριση όρων νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε για το έργο «Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Εκροών Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας», συνολικού προϋπολογισμού 37.900.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης)
2.    Έγκριση υποβολής τροποποιημένης πρότασης προς χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης)
3.    Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Αποξήλωση και αντικατάσταση του συνθετικού Χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου », προϋπολογισμού 467.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.Κόκκαλης )
4.    Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής και αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή σε επιτροπή για τη χορήγηση άδειας Εκπαιδευτή Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Δήμου)
5.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ορυκτελαίων και αποθήκευσης – διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Πετρελαιοειδών, στη Δραπετσώνα Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
6.    Γνωμοδότηση επί  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  Εργοστάσιο Σοκολατοποιίας, που βρίσκεται στη θέση “Σκαλιστήρι ή Βαθύ Σπιθάρι”, του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)
7.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικυνδύνων στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), απορρύπανσης και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και πρατηρίου υγρών καυσίμων για ιδία χρήση, της εταιρείας “ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΑΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” στη Θέση “Ήμερος Τόπος” στον Ασπρόπυργο Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)