Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στην Περιφέρεια Αττικής

kykloforia

Η Περιφέρεια Αττικής, ξεπερνώντας τα εμπόδια που θέτει η Κεντρική Διοίκηση και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οδική ασφάλεια των 5 εκατομμυρίων πολιτών της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Ε.), το οποίο μεταβιβάστηκε ως αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής μαζί με άλλες Διευθύνσεις του  Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων στις 15 Οκτωβρίου του 2011 χωρίς, όμως, τη μεταβίβαση των αντίστοιχων πιστώσεων.
Μέσω της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί στο Κ.Δ.Ε., επιβλέπονται συνεχώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία και παράλληλα ενημερώνονται οι οδηγοί σχετικά με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Το  Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο λειτουργεί  24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στελεχώνεται από 40 άτομα, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι συγκοινωνιολόγοι, οι οποίοι έχουν ως βασικό στόχο να εκπονούν προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης και να ελέγχουν την αποδοτικότητα της εφαρμογής τους στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό επιτυγχάνεται χάρις στη συστηματική έρευνα και ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων στις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής.   
Η εκπόνηση νέων προγραμμάτων οδήγησε στην εφαρμογή νέων ρυθμίσεων στους φωτεινούς σηματοδότες με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μάλιστα σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κυκλοφορικά οδικούς άξονες της Αττικής, τη Λεωφόρο Κηφισίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης έγινε αρχικά κατά τη διάρκεια της πρωινής κυκλοφοριακής αιχμής (07.00 π.μ. – 10.00 π.μ.). Στη διάρκεια εφαρμογής των νέων αυτών προγραμμάτων το επίπεδο εξυπηρέτησης αυξήθηκε χωρίς να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης των κάθετων οδών των τεσσάρων αυτών κόμβων.          

Σχολιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε:
«Η Περιφέρεια παρακολουθεί και καταγράφει διαρκώς τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και αγωνίζεται για την επίλυσή τους, παρά το γεγονός ότι το Κεντρικό Κράτος εξακολουθεί να αφαιρεί πόρους από την Περιφέρεια που συγκεντρώνει σχεδόν το μισό του πληθυσμού της χώρας.
Επισημαίνω ότι τόσο το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος, όσο και οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβάλλουν την ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται.  
Υπενθυμίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής αποκατέστησε με δικούς της πόρους τα κατεστραμμένα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας και συνεχίζει την οδική συντήρηση, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια πεζών και οδηγών.