Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 28–29 Ιουνίου 2012 Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργου

poster123

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την «Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΑΘΗΝΑ 2012» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55) στις 28 (08.30-17.30) και 29 Ιουνίου (9.00-18.00).

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει το σημαντικό ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τεχνολογιών και ασφαλών πρακτικών. Το συνέδριο εστιάζει σε σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων. Στοχεύει να ενημερώσει τους Δήμους, τους επιστήμονες & τους πολίτες αναφορικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων και κυρίως των βιοαποβλήτων. Έμφαση δίδεται στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τα στερεά απόβλητα, όπως βιοκαύσιμα, κόμποστ, υλικά, κλπ. Επίσης, θα γίνει εκτενής αναφορά στη διαχείριση αποβλήτων σε κεντρικές μονάδες, στη διαλογή στην πηγή & την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Μία ειδική ενότητα θα εστιάσει στα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων των τοπικών αρχών και των Δήμων ειδικότερα (09.00-12.30) στις 28 Ιουνίου.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει εκτενής αναφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του συνεδρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Ευρωπαϊκές στρατηγικές και δράσεις στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων Τεχνικές πρόληψης παραγωγής στερεών απορριμμάτων Συστήματα διαχωρισμού στερεών αποβλήτων στην πηγή Τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Κοινωνικό-οικονομικά θέματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση απορριμμάτων Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων Τεχνικές συλλογής οικιακών απορριμμάτων Ανακύκλωση Χαρακτηρισμός υπολειμμάτων από απόβλητα Ενέργεια από απορρίμματα (βιομάζα, λυματολάσπη, διεργασίες αεριοποίησης, αέριο σύνθεσης, κ.λπ.) Εργαλεία λήψης αποφάσεων στο πεδίο διαχείρισης αποβλήτων H συμμετοχή και παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου : http://uest.ntua.gr/athens2012. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με e-mail στη διεύθυνση mlo[email protected] και στα τηλέφωνα 210-7723108 και 210-7722334.