Πρόγραμμα για άνεργες μητέρες στον Αλιμο

7218464

Πρόγραμμα για άνεργες μητέρες στον Αλιμο

Ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία και με άλλους φορείς, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) θα υλοποιήσει Πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση, το οποίο απευθύνεται σε άνεργες μητέρες που είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας (δηλαδή είναι μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου παιδιού και δεν έχουν σύζυγο, λόγω χηρείας, διάζευξης ή είναι ανύπαντρες).

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012 και περιλαμβάνει δύο στάδια: α) ένα τρίμηνο επιδοτούμενης κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα και β) ένα τρίμηνο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται και η υποστήριξη για ίδρυση δικής τους επιχείρησης, ένταξη σε επιδοτού-μενα/επενδυτικά προγράμματα, έναρξη δραστηριότητας ή απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και επιχειρήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή της κάθε ενδιαφερόμενης στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και η τεκμηρίωση της υφιστάμενης οικογενειακής κατάστασής της, από όπου θα προκύπτει η ιδιότητά της ως αρχηγού μονογονεικής οικογένειας.